Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Slider > Χρυσή ευκαιρία για τις επιχειρήσεις της δυτικής Μακεδονίας η δράση «μεταποίηση-τουρισμός» του Ε.Π./ΠΔΜ 2014-2020 / Έως 31/10/2019 οι αιτήσεις

Χρυσή ευκαιρία για τις επιχειρήσεις της δυτικής Μακεδονίας η δράση «μεταποίηση-τουρισμός» του Ε.Π./ΠΔΜ 2014-2020 / Έως 31/10/2019 οι αιτήσεις

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


Σήμερα Τρίτη στις 7:00μ.μ. εκδήλωση στην Κοζάνη

9 εκ ευρώ δημόσιας δαπάνης διαθέτει για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της Δράσης «“Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας / Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 2014-2020.

Πρόκειται για χρυσή ευκαιρία την οποία καλούνται να αξιοποιήσουν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αλλά και όσοι θέλουν να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση για παραγωγικές και τουριστικές δραστηριότητες.

Η Δράση προκηρύχθηκε στις 10/6/2019 και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 31-10-2019.

Για την καλύτερη προετοιμασία και υποβολή της αίτησης σήμερα Τρίτη 22-10-2019 στις 7:00 μ.μ. στην Αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), Δημοκρατίας 27, στην Κοζάνη θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιου Κασαπίδη, μία ακόμη κεντρική ενημερωτική εκδήλωση, την οποία καλούνται να παρακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες της Δυτικής Μακεδονίας.

Η εφημερίδας ‘’ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ’’ στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης των επιχειρήσεων παρουσιάζει τα βασικά σημεία της Δράσης (τα στοιχεία δόθηκαν από τον Ενδιάμεσο Φορέα του ΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΕΦΕΠΑΕ/ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ) που πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρηματίες προκειμένου να υποβάλλουν ορθά την αίτηση τους για να μπορούν να ενταχθούν στην Δράση. Αναλυτικότερα:

1.Σκοπός της Δράσης

Η Δράση αφορά στην ίδρυση αλλά και στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

 

– Αγροδιατροφή (Μεταποίηση–αγροτικών προϊόντων/Τρόφιμα, ποτά)

– Γούνα – δερμάτινα προϊόντα

– Περιβάλλον (Ενέργεια  – Μεταλλικές κατασκευές)

– Τουρισμός

 1. Δημόσια Δαπάνη της Δράσης

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θα ανέλθει σε 9.000.000€. Χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ/ΠΔΜ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Κατανομή Δημόσιας Δαπάνης
Θεματική ΕνότηταΜεταποίησηΤουρισμός
Κατηγορία ΕπιχειρήσεωνΥφιστάμενες Επιχειρήσεις
Συνολικός Π/Υ  (Δ/Δ σε €)4.500.000,00 €1.500.000,00 €
Κατηγορία ΕπιχειρήσεωνΝέες & Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις
Δημόσια Δαπάνη (σε €)2.000.000,00 €1.000.000,00 €

 

3.Φορείς Υλοποίησης της Δράσης

 

Η παρούσα Δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ) και τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ) ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ αρμόδιος εταίρος), με βάση το νομικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

4.Καθεστώς Ενίσχυσης

 

Οι ενισχύσεις της παρούσας δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΕ 651/2014, άρθρο 14).

 

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι δυνατό να χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά  η αρχική επένδυση (ίδρυση νέας επιχείρησης) ή μια αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα ή για την παραγωγή νέου/-ων προϊόντος/-ων (υφιστάμενες επιχειρήσεις).  Συνεπώς δαπάνες εκσυγχρονισμού – ανακαίνισης –  αντικατάστασης κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ.

 

 1. Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται Υφιστάμενες, Νέες & Υπό Σύσταση πολύ μικρές, μικρές  και μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

 

Συγκεκριμένα ενισχύονται :

 

Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης (10/6/19), και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2017, και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2017, και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

 

 

 1. Βασικοί Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 

 • Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης.
 • Να λειτουργούν νόμιμα ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα.
 • Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.
 • Να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση.
 • Nα μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 40% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
 • Nα μην είναι Προβληματική Επιχείρηση.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης.
 • Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ).
 • Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

 

 1. Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

 

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) αναφέρονται αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση.  Σε γενικές γραμμές ενισχύονται πολλοί τομείς της Μεταποίησης και του Τουρισμού, με προτεραιότητα σε αυτούς που εξυπηρετούν την Στρατηγική Ευφυούς Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

 1. Προϋπολογισμός Έργων

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) μπορεί να κυμαίνεται  από  80.000,00€ έως 500.000,00€.

 

 

9.Επιλέξιμες Δαπάνες

 

1.Κτίρια, Εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.

 1. Μηχανήματα-Εξοπλισμός (Μηχανήματα-Εξοπλισμός, Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης ή μικτής/πολλαπλής χρήσης έως (9) θέσεων και έως 15.000 ευρώ (δασμοί, φόροι, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωντιστή δεν είναι επιλέξιμα).
 2. Λογισμικά (προμήθεια λογισμικού, κατασκευή ιστοσελίδας έως 2.500,00€, e-shop έως 4.500,00€).
 3. Πιστοποίηση Προϊόντων -Υπηρεσιών-Διαδικασίων (εκτός των υποχρεωτικών από το Νόμο) έως 10.000,00/πιστοποιητικό.

 

10.Χρηματοδοτικό Σχήμα-Ποσοστό ενίσχυσης (επιχορήγησης)

 

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης είναι:

 

Δημόσια Επιχορήγηση: 45% (πολύ μικρές & μικρές)/35% (μεσαίες)

Ιδιωτική συμμετοχή: 55% (πολύ μικρές & μικρές)/65% (μεσαίες)

 

 

 1. Διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, www.ependyseis.gr.

Η έναρξη υποβολής είναι στις 2-7-2019 και η καταληκτική ημερομηνία στις 31-10-2019.

Τα δικαιoλογητικά υποβολής/ένταξης υποβάλλονται σε μη επεξεργάσιμη μορφή αρχείου ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση (π.χ. αρχείο pdf).

12.Διαδικασία Αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης διακρίνεται σε δύο στάδια :

 • Έλεγχος δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής
 • Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης από αξιολογητή (μητρώο ΕΦΕΠΑΕ)

 

 1. Κύρια σημεία υλοποίησης των έργων
 • Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν ως Δικαιούχοι της Δράσης θα πρέπει να ολοκληρώσουν τα έργα τους έως και 24 μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξής τους. Στους πρώτους 9 μήνες από την ένταξή τους στη Δράση θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το 25% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου τους.
 • Δυνατότητα προκαταβολής έως 40% της εγκεκριμένης επιχορήγησης με κατάθεση ισόποση εγγυητικής επιστολής.
 • Δύναται να γίνει χρήση Καταπιστευτικού Λογαριασμού και αφορά ΜΟΝΟ σε ενδιάμεση επαλήθευση – πιστοποίηση.
 • Στην ολοκλήρωση της επένδυσης η επιχείρηση να είναι εφοδιασμένη με την νόμιμη άδεια λειτουργίας που περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που προμηθεύτηκε.
 • Το Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης μπορεί να περιλαμβάνει προκαταβολές σε προμηθευτές, που αθροιστικά δε θα υπερβαίνουν το 50% του συνολικά εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
 • Τήρηση κανόνων δημοσιότητας και προσβασιμότητας των ΑμεΑ.

 

 1. Πληροφορίες -Επικοινωνία

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ, Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτήριο Ερμής (1ος όροφος), 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης και στο τηλέφωνο 2310480000 ή στο e-mail pepdm@e-kepa.gr ή στο www.kepa-anem.gr (στην επιλογή «Στείλε το ερώτημά σου») ή και στην ΑΝΚΟ (Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ/ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) στην Κοζάνη (Φον Καραγιάννη 1-3, τηλ. 24610-24022, anko@anko.gr, www.anko.gr).

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team