Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Slider > Εγκρίθηκε η οριοθέτηση ρεμάτων στο Νέο Οικισμό Μαυροπηγής – Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση

Εγκρίθηκε η οριοθέτηση ρεμάτων στο Νέο Οικισμό Μαυροπηγής – Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


Τέλος παίρνει μια μεγάλη εκκρεμότητα αναφορικά με την πορεία μετεγκατάστασης της Τοπικής Κοινότητας Μαυροπηγής στο Νέο Οικισμό που χωροθετήθηκε σε άλλη περιοχή του αγροκτήματος Μαυροπηγής που επέλεξαν οι κάτοικοι, καθώς δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 28 Μαΐου 2019 (Αρ. Φύλλου 255) η απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Βασίλειου Μιχελάκη για την «Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών υδατορεμάτων στην περιοχή μετεγκατάστασης οικισμού Μαυροπηγής στη θέση «Ρεμιναλάρ» του αγροκτήματος Μαυροπηγής στον Δήμο Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 3, περ. Α, του ν. 4258/2014».

Σημειώνεται ότι η απόφαση έλαβε υπόψιν έγγραφες βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών με σύμφωνη γνώμη για την οριοθέτηση των ρεμάτων στην περιοχή μετεγκατάστασης του νέου οικισμού Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας στη θέση «Ρεμιναλάρ» αγροκτήματος Μαυροπηγής, όπως π.χ. του Δασαρχείου Κοζάνης ή των αρχαιολογικών υπηρεσιών.

Στην ανωτέρω απόφαση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι :

– Η προτεινόμενη οριοθέτηση υπάγεται στην παράγραφο Α «Διαδικασία Οριοθέτησης υδατορεμάτων χωρίς κατασκευή έργων διευθέτησης επ΄ αυτών», του άρθρου 3, του ν. 4258/2014.

-Από την υποβληθείσα μελέτη προκύπτει ότι οι προτεινόμενες οριογραμμές ανταποκρίνονται σε πλημμυρική παροχή για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη.

– Στην υποβληθείσα μελέτη οριοθέτησης αναφέρεται ότι: τα προς οριοθέτηση υδατορέματα είναι ήσσονος σημασίας ποσοτικά, λόγω του μικρού μεγέθους των αντίστοιχων λεκανών απορροής και των εδαφικών συνθηκών της περιοχής.

-Σύμφωνα την με τη αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41387/331 (ΦΕΚ 2689/Β΄/2018) Έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (ΕL09) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τους σχετικούς χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου η περιοχή προς οριοθέτηση βρίσκεται εκτός περιοχών με δυνητικά αυξημένο κίνδυνο πλημμύρας.

– Από τις παραπάνω Β5), Β6) και Β8) σχετικές γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών, προκύπτει ότι τα προς οριοθέτηση υδατορέματα δεν ευρίσκονται σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο ή παραδοσιακό οικισμό. Επιπλέον το σύνολο της περιοχής των εν λόγω ρεμάτων δεν εμπίπτει σε περιοχές NATURA 2000.

-Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τηρήθηκε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία της περ. Α, του άρθρου 3 του ν. 4258/2011 και ειδικότερα της παρ. 1, της παρ. 2 περίπτωση 2.1α, 2.2, 2.3 και της παρ. 3 περ. 3.1, για τον καθορισμό των οριογραμμών των υδατορεμάτων στην περιοχή μετεγκατάστασης οικισμού Μαυροπηγής Δήμου Εορδαίας όπως αυτές αποτυπώνονται επί των θεωρημένων σχεδίων με αριθμό 1-1 και 1-2 με θέμα Γενική Οριζοντιογραφία Πινακίδα 1/2 και Γενική Οριζοντιογραφία Πινακίδα 2/2 αντίστοιχα με κλίμακα 1:1000, τα οποία συνοδεύουν την θεωρημένη -σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 του ν. 4258/2014 από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- μελέτη.

 

 

 

 

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
kotzampasis

Συντάκτης: Ρόη Βασβατέκη