Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Αρθρογραφία > Διὰ σέ!!! – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Διὰ σέ!!! – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


Ἐπωλήθη διὰ σέ.

Ἐσφάγη διὰ σέ.

Περιπλανιέται πεινῶν διὰ σέ.

Ἀπὸ τὰ δικά του δίνεις, γιὰ  νὰ ὠφεληθῆς.

Ἀλλὰ καὶ ἔτσι δὲν δίνεις.

Ἀπὸ ποιοὺς γρανίτες δὲν εἶναι σκληρότεροι,

ὅσοι ἐμμένουν σαὐτὴν τὴν διαβολικὴ ὠμότητα,

ἐνῶ τοὺς σβαρνίζουν τόσα πράγματα;

Δὲν ἀρκέσθηκε μόνο στὸν Σταυρὸ καὶ στὸν θάνατο,

ἀλλὰ καταδέχτηκε νὰ γίνη καὶ φτωχὸς καὶ ξένος καὶ ἀλήτης καὶ γυμνὸς καὶ στὸ δεσμωτήριο καὶ νὰ ὑπομείνη ἐξάντλησι,

ὥστε ἔστω καὶ ἔτσι νὰ σὲ ἀνεβάση.

Κι ἂν δὲν μὲ ἀμείβης, λέει, ἀφοῦ ἔπαθα κάτι γιὰ σένα,

τοὐλάχιστο ἐλέησε τὴν φτώχεια μου.

Ἂν δὲν θέλης νὰ μὲ ἐλεήσης γιὰ τὴν φτώχεια μου,

λύγισε γιὰ τὴν ἐξάντλησί μου καὶ ὑποχώρησε γιὰ τὴν φυλάκισι.

Κι ἂν αὐτὰ δὲν σὲ κάμνουν φιλάνθρωπο,

τοὐλάχιστον πὲς ναί, στὸ ἐλαφρὸ αἴτημά μου.

Δὲν ζητῶ κάτι πολυτελές, ἀλλὰ ψωμὶ καὶ στέγη κι ἕνα λόγο γλυκό.

Κι ἂν μετὰ ἀπὸ αὐτὰ ἀκόμη παραμένης ἄγριος,

τοὐλάχιστον ἡμέρεψε γιὰ τὴν Βασιλεία.

Ἢ ἔστω γιὰ τὰ ἔπαθλα, τὰ ὁποῖα ὑποσχέθηκα.

Ἀλλὰ οὔτε ἐξ αἰτίας ἐκείνων ἔχεις κάποιο λόγο;

Τότε ὑποχώρησε πρὸς τὴν ἀνθρώπινη φύσι βλέποντας ἕναν γυμνό.

Θυμήσου ἐκείνην τὴν γυμνότητα,

τὴν ὁποία γυμνώθηκα στὸν Σταυρὸ γιὰ σένα.

Κι ἂν δὲν θέλης νὰ θυμηθῆς ἐκείνη,

τότε θυμήσου τὴ γύμνια μου ποὺ γυμνώνομαι διὰ τῶν πενήτων.

Ἐδέθην τότε διὰ σέ.

Ἀλλὰ καὶ τώρα γιὰ σένα,

ἂν παρακινηθῆς καὶ θελήσης εἴτε ἀπὸ τὸ ἕνα εἴτε ἀπὸ τὸ ἄλλο,

νὰ κάμης κάποια ἐλεημοσύνη.

Νήστεψα γιὰ σένα καὶ πεινῶ γιὰ σένα.

Δίψασα στὸ Σταυρὸ καὶ πάλι διψῶ μέσῳ τῶν φτωχῶν,

ὥστε καὶ ἀπὸ ἐκεῖνα καὶ ἀπὸ τοῦτα νὰ σὲ προσκαλέσω κοντά μου.

Θέλω νὰ σὲ κάμω φιλάνθρωπο γιὰ τὴν σωτηρία σου.

 

Ἰω Χρυσοστόμου εἰς Ρωμαίους ὁμιλ 16η  ΕΠΕ 17,266

Μεγάλη Ἑβδομάδα 22-27 Ἀπριλίου 2019

μτφρσς ἀρ.νι.μα.

 

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team