Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Ατζέντα Προσλήψεων > ΔΕΗ: Προσλήψεις τριών Οδηγών Μηχανοδηγών Χειριστών με 8μηνα για ΑΗΣ Καρδιάς-Πτολεμαΐδα V

ΔΕΗ: Προσλήψεις τριών Οδηγών Μηχανοδηγών Χειριστών με 8μηνα για ΑΗΣ Καρδιάς-Πτολεμαΐδα V

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email
subscribe!

Για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 21 του Ν. 2190/94.

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (03) ατόμων για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων  αναγκών του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΠΤΟΛ/ΔΑ V για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητας με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

 

Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές (Οδηγοί Λεωφορείου με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)  (ΔΕ) 8 μήνες 3

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

Οι υποψήφιοι πρέπει:

  1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ιδιαιτέρως ότι οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν αποκλειστικά και μόνο στις εργασίες για τις οποίες προσλαμβάνονται.

Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για μια από τις παραπάνω θέσεις καθώς και τα κριτήρια επιλογής των προσλαμβανομένων αναφέρονται στην Ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στη ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΠΤΟΛ/ΔΑ V και στο χώρο ανακοινώσεων της Νομαρχίας Κοζάνης και στους Δήμους Κοινότητες του Νομού Κοζάνης.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με  κωδικό ΣΟΧ 2/ 2020 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ) και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στην  εξουσιοδοτημένη υπάλληλο του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΠΤΟΛ/ΔΑ V κα  ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΪΑ (v.stamou@dei.com.gr)  και  κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ/ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 14ο χλμ. Πτολ/δας – Κοζάνης Τ.Θ. 17, Τ.Κ. 50200 – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ- Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ υπόψη  κας  ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΪΑΣ ή κας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ (τηλ. επικοινωνίας 24610-55582)  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε (2) τοπικές εφημερίδες (1 Πτολεμαϊδα – 1 Κοζάνη) ή της ανάρτησής της στον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ- ΠΤΟΛ/ΔΑ V καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των Δημοτικών καταστημάτων, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ. 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους  από 12/11/2020 έως και 21/11/2020.

 

 

 

                       ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε.

 

 

 

                                                                                             ΑΛ. ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ

                                                                     Διευθυντής  Κλάδου  ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΠΤΟΛ/ΔΑ V

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
sidiros
x

Check Also

Από τεχνική εταιρεία  ζητείται έμπειρος ηλεκτροσυγκολλητής

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Από τεχνική εταιρεία  ζητείται έμπειρος ηλεκτροσυγκολλητής. Παρακαλώ αποστολή βιογραφικού στο e-mail jobscenter278@gmail.com τηλ. επικοινωνίας:6940949633 Δείτε επίσης στο E-PTOLEMEOS.GR: Σημερινή ...