Αρχική > Ατζέντα Προσλήψεων > Τρεις θέσεις εργασίας Νοσηλευτών με 8μηνα στη ΔΕΗ σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη

Τρεις θέσεις εργασίας Νοσηλευτών με 8μηνα στη ΔΕΗ σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ-2/2019

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες, βάσει του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει.

Ο αριθμός, η ειδικότητα και η Μονάδα απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

ΥπηρεσίαΤόπος απασχόλησηςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός

ατόμων

 

 

101

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΕΛΚΔΜ)

 

Πτολεμαΐδα

 (δ. Εορδαίας)

Ν. Κοζάνης

**ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ -ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

(ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ)

 

8

Μήνες

 

 

 

2

 

 

102

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΘΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ                         (ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ)

 

Κατταβιά- Νότιας Ρόδου

(δ. Ρόδου)

Ν. Δωδεκανήσου

*ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ -ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

(ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ)

 

8

Μήνες

 

 

 

1

 

 

103

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ

 

Λασίθι

(δ. Σητείας)

Ν. Λασιθίου

Κρήτης

*ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ -ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

(ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ)

 

8

Μήνες

 

 

 

1

 

 

104

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Κοζάνη

(δ. Εορδαίας)

Ν. Κοζάνης

**ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ -ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

(ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ)

 

8

Μήνες

 

 

 

1

* Οι προσληφθέντες/είσες για τους κωδικούς θέσεων 102 και 103 θα απασχοληθούν σε πρόγραμμα πρωινής ή απογευματινής απασχόλησης.

 ** Οι προσληφθέντες/είσες για τους κωδικούς θέσεων 101 και 104 θα απασχοληθούν σε πρόγραμμα εναλλασσόμενης τριπλής φυλακής (βάρδιες).

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ/ΔΕΗ-2/2019 και στο σχετικό Παράρτημα, που αναρτώνται στη ΔΥΑΕ, στη ΔΕΛΚΔΜ, στον ΑΗΣ Ρόδου, στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου και στον ΑΗΣ Αγ.Δημητρίου, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων όπου αυτές εδρεύουν.

Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ/ΔΕΗ-2/2019, το σχετικό με την Ανακοίνωση Παράρτημα, καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr. ακολουθώντας τη διαδρομή: ΑπασχόλησηàΘέσεις ΕργασίαςàΠρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ./ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ. 4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ/Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Αραχώβης 32, Τ.Κ. 10681-Αθήνα, απευθύνοντάς την υπόψη: κας Ξυδάκη Φανουρίας, τηλ. επικοινωνίας : 210-3895544.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον τύπο ή της ανάρτησής της στη ΔΥΑΕ, στη ΔΕΛΚΔΜ, στον ΑΗΣ Ρόδου, στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου και στον ΑΗΣ Αγ.Δημητρίου, όπου προκηρύσσονται οι θέσεις, καθώς και στα δημοτικά καταστήματα των Δήμων όπου αυτές εδρεύουν.

ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΑΕ ΑΡΑΧΩΒΗΣ 32 ΤΗΛ.2103895500

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team