Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΗΠ τη Δευτέρα 5 Αυγούστου

Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΗΠ τη Δευτέρα 5 Αυγούστου

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

8η/2019ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Δ.Ε.ΤΗ.Π.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

05-08-2019 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΩΡΑ14:00 μ.μ.
ΤΟΠΟΣΓΡΑΦΕΙΑ Δ.Ε.ΤΗ.Π.

 

  • ΠΡΟΣ

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας

 

Προσκαλείστε στην 8η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 2019, για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

 

 ΘΕΜΑ 1οΈγκριση προμελέτης ΑΝΚΟ έργου «Διασύνδεση της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με την μονάδα V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας» :

 

α)  Υποέργου 2 «Διασύνδεση της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με την νέα μονάδα Πτολεμαΐδα V της ΔΕΗ

 

β) Υποέργου 3 «Ενίσχυση εφεδρειών σε εφαρμογή των προτάσεων της αξιολόγησης εναλλακτικών σεναρίων

 ΘΕΜΑ 2οΈγκριση Γεωλογικής μελέτης ΑΝΚΟ έργου «Διασύνδεση της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με την μονάδα V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας»
 ΘΕΜΑ 3οΈγκριση τεχνικογεωλογικής μελέτης ΑΝΚΟ αντλιοστασίων έργου «Διασύνδεση της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με την μονάδα V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας»
 ΘΕΜΑ 4οΈγκριση περιβαλλοντικής μελέτης της ΑΝΚΟ έργου «Διασύνδεση της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με την μονάδα V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας»
 ΘΕΜΑ 5οΈγκριση Αναμόρφωσης μελέτης σύνταξης κτηματολογίου για τη σύσταση των αναγκαίων απαλλοτριώσεων και δουλείας διόδου διέλευσης των αγωγών μεταφοράς έργου «Διασύνδεση της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με την μονάδα V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας»
 ΘΕΜΑ 6οΟρισμός δικηγόρου για την σύσταση απαλλοτρίωσης και δουλείας διόδου διέλευσης αγωγού διασύνδεσης της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με την μονάδα Πτολεμαΐδα V
 ΘΕΜΑ 7οΈγκριση 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Βελτιωτικών νερού πρωτεύοντος και δευτερεύοντος κυκλώματος Τηλεθέρμανσης», της υπ`αρίθμ. 01/2019 μελέτης, προϋπολογισμού 196.100,00 € πλέον ΦΠΑ
 ΘΕΜΑ 8οΈγκριση πρακτικού διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή αγωγού Τηλεθέρμανσης για την διασύνδεση του Υποσταθμού περιοχής Νο 7 με το δίκτυο διανομής Γ΄ Φάσης της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας», της υπ`αρίθμ. 07/2018 μελέτης, προϋπολογισμού 154.330,00 € πλέον ΦΠΑ
 ΘΕΜΑ 9οΈγκριση μελέτης, πίστωσης, τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης της υπ`αρίθμ. 07/2019 για την «Προμήθεια οχημάτων»
 ΘΕΜΑ 10οΕισήγηση για ανάθεση για την «Παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την Τηλεδιαχείριση Καταναλωτών», προϋπολογισμού 10.166,40 € πλέον ΦΠΑ
 ΘΕΜΑ 11οΕισήγηση για ανάθεση για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης οχημάτων», προϋπολογισμού 16.000,00 € πλέον ΦΠΑ
 ΘΕΜΑ 12οΟρθή επανάληψη ορισμού Τεχνικού Ασφαλείας Δ.Ε.ΤΗ.Π.
 ΘΕΜΑ 13οΕξέταση Θεμάτων Προσωπικού
 ΘΕΜΑ 14οΕπικύρωση Αποφάσεων Προέδρου Δ.Σ. Δ.Ε.ΤΗ.Π.
 ΘΕΜΑ 15οΈγκριση Δαπανών
Κοινοποίηση :

1.        ΧΑ

2.        ΜΕΛΗ ΔΣ

3.        Δ/ΝΣΗ

4.        Γ.Γ.

5.        ΜΜΕ

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.ΤΗ.Π.

ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

α.α.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.ΤΗ.Π.

 

ΤΣΟΚΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team