Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΗΠ τη Δευτέρα 5 Αυγούστου

Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΗΠ τη Δευτέρα 5 Αυγούστου

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


8η/2019 ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Δ.Ε.ΤΗ.Π.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

05-08-2019 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΩΡΑ 14:00 μ.μ.
ΤΟΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ Δ.Ε.ΤΗ.Π.

 

  • ΠΡΟΣ

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας

 

Προσκαλείστε στην 8η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 2019, για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

 

  ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση προμελέτης ΑΝΚΟ έργου «Διασύνδεση της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με την μονάδα V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας» :

 

α)  Υποέργου 2 «Διασύνδεση της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με την νέα μονάδα Πτολεμαΐδα V της ΔΕΗ

 

β) Υποέργου 3 «Ενίσχυση εφεδρειών σε εφαρμογή των προτάσεων της αξιολόγησης εναλλακτικών σεναρίων

  ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση Γεωλογικής μελέτης ΑΝΚΟ έργου «Διασύνδεση της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με την μονάδα V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας»
  ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση τεχνικογεωλογικής μελέτης ΑΝΚΟ αντλιοστασίων έργου «Διασύνδεση της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με την μονάδα V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας»
  ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης της ΑΝΚΟ έργου «Διασύνδεση της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με την μονάδα V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας»
  ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση Αναμόρφωσης μελέτης σύνταξης κτηματολογίου για τη σύσταση των αναγκαίων απαλλοτριώσεων και δουλείας διόδου διέλευσης των αγωγών μεταφοράς έργου «Διασύνδεση της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με την μονάδα V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας»
  ΘΕΜΑ 6ο Ορισμός δικηγόρου για την σύσταση απαλλοτρίωσης και δουλείας διόδου διέλευσης αγωγού διασύνδεσης της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με την μονάδα Πτολεμαΐδα V
  ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Βελτιωτικών νερού πρωτεύοντος και δευτερεύοντος κυκλώματος Τηλεθέρμανσης», της υπ`αρίθμ. 01/2019 μελέτης, προϋπολογισμού 196.100,00 € πλέον ΦΠΑ
  ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση πρακτικού διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή αγωγού Τηλεθέρμανσης για την διασύνδεση του Υποσταθμού περιοχής Νο 7 με το δίκτυο διανομής Γ΄ Φάσης της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας», της υπ`αρίθμ. 07/2018 μελέτης, προϋπολογισμού 154.330,00 € πλέον ΦΠΑ
  ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση μελέτης, πίστωσης, τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης της υπ`αρίθμ. 07/2019 για την «Προμήθεια οχημάτων»
  ΘΕΜΑ 10ο Εισήγηση για ανάθεση για την «Παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την Τηλεδιαχείριση Καταναλωτών», προϋπολογισμού 10.166,40 € πλέον ΦΠΑ
  ΘΕΜΑ 11ο Εισήγηση για ανάθεση για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης οχημάτων», προϋπολογισμού 16.000,00 € πλέον ΦΠΑ
  ΘΕΜΑ 12ο Ορθή επανάληψη ορισμού Τεχνικού Ασφαλείας Δ.Ε.ΤΗ.Π.
  ΘΕΜΑ 13ο Εξέταση Θεμάτων Προσωπικού
  ΘΕΜΑ 14ο Επικύρωση Αποφάσεων Προέδρου Δ.Σ. Δ.Ε.ΤΗ.Π.
  ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση Δαπανών
Κοινοποίηση :

1.        ΧΑ

2.        ΜΕΛΗ ΔΣ

3.        Δ/ΝΣΗ

4.        Γ.Γ.

5.        ΜΜΕ

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.ΤΗ.Π.

ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

α.α.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.ΤΗ.Π.

 

ΤΣΟΚΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team