Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Συνεδριάζει το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Εορδαίας

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Εορδαίας

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. την ΔΕΥΤΕΡΑ 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Υποβολή Πρότασης στην Πρόσκληση από Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. για την ψηφιοποίηση δικτύων των Δ.Ε.Υ.Α. της Χώρας.

Αποδοχή ένταξης του έργου με τίτλο «Ύδρευση Δήμου Εορδαίας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-04-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-04-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 44173/24-04-2018 (ΦΕΚ 3656/τ. Β’/27-08-2018) και ισχύει.

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού πάγιας προκαταβολής έτους 2018 και επαναδιάθεση ποσού 2.000,00 € μέχρι τέλους του έτους 2018.

Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης για την «Ασφάλιση οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.» και την ανάδειξη μειοδότη με απευθείας ανάθεση.

Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών – Εργασιών.

Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης Προμηθειών – Υπηρεσιών – Εργασιών.

Παραχώρηση μηχανήματος έργου στο Δήμο Εορδαίας.

Λήψη Απόφασης σχετικά με την από 09/03/2018 (Αρ. Κατ. Εφ. 74/18) Κλήση της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρίας με την επωνυμία  «ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.) κατά της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

Λήψη Απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. 431/2018 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης.

Λήψη Απόφασης για χώρο εγκατάστασης αντλιοστασίου Πενταβρύσου.

Έγκριση Αποφάσεων Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών.

Λήψη Απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7686/07-09-2018 Αίτηση.

Αίτηση για πρακτική άσκηση στην ΔΕΥΑΕ.

Έγκριση γενομένων δαπανών ΔΕΥΑΕ.

Μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου/Διεύθυνσης για να ενημερωθείτε σχετικά.

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team