Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Κοινωνία > Συνεδριάζει (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom) την Τετάρτη 23 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

Συνεδριάζει (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom) την Τετάρτη 23 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
emailΈχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 36587/10-06-2021 (Β’ 2476), καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, την 23 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Συναίνεση Δήμου Αμυνταίου για χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής, για ανεύρεση θησαυρού στην Κοινότητα Αγ. Παντελεήμονα. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
 2. Ανάκληση της αριθ. 149/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί μετασχηματισμού Αναπτυξιακής Φλώρινας Α.Ε. σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. και συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
 3. Χρηματοδότηση έργου παραγωγής θερμικής ενέργειας στην Τηλεθέρμανση Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.
 4. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2021, του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 5. 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 6. Έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου και παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Αμυνταίου για το έργο με τίτλο «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου». – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 7. Έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου και παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Αμυνταίου για το έργο με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη του Δήμου Αμυνταίου». – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με αριθ. 152/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ. αριθ. πρωτ. 8031/26-05-2021 αίτησης  του Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ.. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 11. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης, σύμφωνα με την αριθ. 157/2021 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
 12. Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου». – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
 13. Ανάκληση των αριθ. 232/2020 και 233/2020 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Αμυνταίου σχετικά με συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ποσού των 2.500,00€. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
 14. Ορισμός και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ποσού των 30.000,00€. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Χρήστος Γ. Θωμαΐδης

 

 

Σημείωση:

Μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά καλώντας στα τηλέφωνα 2386350109 και 2386350119, ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις [email protected] και [email protected], καθώς και στις αρμόδιες διευθύνσεις του Δήμου Αμυνταίου (τηλ. 2386350156, 2386350126, 2386350161, 2386350134)

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου θα μεταδοθεί ζωντανά από την  ιστοσελίδα και το κανάλι του Δήμου Αμυνταίου στο You Tube.

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
sidiros
x

Check Also

Ο Δήμος Εορδαίας διαθέτει κλιματιζόμενους χώρους στην Πτολεμαΐδα για την προστασία των ευάλωτων πολιτών από τον καύσωνα

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ο Δήμος Εορδαίας παρατείνει τη λειτουργία των κλιματιζόμενων χώρων για την προστασία των πολιτών ...