Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Κοινωνία > Συνεδριάζει (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) την Τρίτη 2 Μαρτίου το Δ.Σ. της Τηλεθέρμανσης

Συνεδριάζει (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) την Τρίτη 2 Μαρτίου το Δ.Σ. της Τηλεθέρμανσης

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email
subscribe!

Καλείστε στην 3η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 2021, η οποία θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την υπ`αρίθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ : 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και την υπ`αρίθμ. ΔγΠ οικ. 63548/20, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1ο Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού έργου : «Σύνδεση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με την Μονάδα V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας», της υπ`αρίθμ. 10/2018 μελέτης και προϋπολογισμού : 19.970.000,00 € (δεν χρεώνεται ΦΠΑ)
ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού, Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και εισήγησης κατακύρωσης, έργου «Εργασίες νέων συνδέσεων καταναλωτών, αποκατάστασης διαρροών και οδοστρωμάτων, κατασκευής και συντήρησης φρεατίων δικλείδων δικτύου Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας, της υπ`αρίθμ. 18/2020 μελέτης και προϋπολογισμού 297.753,87 € πλέον ΦΠΑ
ΘΕΜΑ 3ο Εξέταση αιτήματος παράτασης ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού του έργου «Σύνδεση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με την μονάδα V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας», της υπ`αρίθμ. 10/2018 μελέτης
ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας έργου «Σύνδεση με την Τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας κτιρίου κέντρου διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση», της υπ`αρίθμ. 06/2019
ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση ανάθεσης προμήθειας Γραφικής Ύλης και Αναλωσίμων
ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Εξέτασης Αιτημάτων Καταναλωτών – Πολιτών & Φορέων
ΘΕΜΑ 7ο Θέματα Προσωπικού
ΘΕΜΑ 8ο Εξέταση Αίτησης σπουδαστή για πρακτική άσκηση στην Δ.Ε.ΤΗ.Π.
ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση Δαπανών

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
sidiros
x

Check Also

Ν.Κουτλιάμπας (ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού): «Τρομακτική η ζημιά σε δεντροκαλλιέργειες-Ζητάμε αποζημίωση στο 100% και προκαταβολές»-VIDEO από το TOP CHANNEL

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Για τρομακτικές ζημιές, που δεν έχουν προηγούμενο, στο 100% της παραγωγής στη Δ. Μακεδονία, σε καλλιέργειες δέντρων, έκανε ...