Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης, τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης, τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


Τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση ή μη της δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου Ε=80,00 τ.μ. έως Ε=150,00 τ.μ., για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Έγκριση ή μη της δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου Ε=80,00 τ.μ. έως Ε=150,00 τ.μ., για τη στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Έγκριση ή μη της δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου Ε=80,00 τ.μ. έως Ε=150,00 τ.μ., για τη στέγαση του α΄ τμήματος του 20ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Κοζάνης

 

 1. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2020 του Κληροδοτήματος ¨Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨, στην Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2020 του Κληροδοτήματος ¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨, στην Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση ενός (1) ακινήτου που αποτελείται από ισόγειο χώρο Ε=65,72 τ.μ. και έναν (1) όροφο Ε=65,72 τ.μ., ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος ¨Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨ που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης στην οδό Μακεδονομάχων & Καρακάση (γωνία) του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=9.058,84 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 476, της Κοινότητας Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης, για καλλιέργεια αρωματικών φυτών.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου Ε= 930,00 τ.μ. για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στην Θεσσαλονίκη, στις 17.12.2019.
 2. Αποδοχή ή μη δωρεάς παραχώρησης χρήσης δύο (2) σχολικών λεωφορείων από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης στο Δήμο Κοζάνης έως 31.12.2020.

 

 1. Έγκριση ή μη για νομική στήριξη του κ. Καρμαζή Ευθυμίου του Κων/νου, Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κοζάνης στις 12.02.2020.

 

 1. Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 29590/12.09.2018 σύμβασης για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού Βιβλιοθήκης» ποσού 67.814,57 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.

 

 1. Ορισμός ή μη Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου ««Προσθήκη 7 αιθουσών στο 13ο Δ.Σ. Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.600.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 23/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 151 του ν. 4412/2016.

 

 1. Έγκριση ή μη πρώτου (1ου) Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του πρώτου (1ου) Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Δύο Βρεφικά τμήματα στο 4ο ΒΣΝ του Δήμου Κοζάνης (ΚΑΡΔΙΑ)» προϋπολογισμού 110.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 122/2019.

 

 1. Έγκριση ή μη πρώτου (1ου) Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του πρώτου (1ου) Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων και πλατειών Τ.Κ. Κοίλων & Χαραυγής» προϋπολογισμού 247.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 91/2018, έως 31.03.2020.

 

 1. Έγκριση ή μη πρώτου (1ου) Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του πρώτου (1ου) Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Παροχή υπηρεσιών στείρωσης – ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και επίβλεψης λειτουργίας ενδιαιτήματος Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 34.207,88 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 189/2019.

 

 1. Έγκριση ή μη πρώτου (1ου) Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του πρώτου (1ου) Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Βελτίωση χάραξης αγροτικής οδού Αγίας Παρασκευής – Καρυδίτσας του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.550.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 90/2018.

 

 1. Έγκριση ή μη 1ης παράτασης (με αναθεώρηση) της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις φύτευσης υπαίθριων Δημοτικών χώρων Μαυροδενδρίου» προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 225/2017,έως 23.02.2020

 

 1. Έγκριση ή μη πρώτου (1ου) Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του πρώτου (1ου) Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Αιανής», προϋπολογισμού 48.998,36 μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 215/2018.

 

 1. Έγκριση ή μη του από 17.12.2019 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακύρωση, για την «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 439.598,60 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 49/2018.

 

 1. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

 

 

 

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

Κοζάνη, 19 Δεκεμβρίου 2019

 

 

Γρηγοριάδης  Ιωάννης

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Μαλούτας Ν. Λάζαρος

Δήμαρχος Κοζάνης

 

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team