Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Κοινωνία > Στάθης Κωνσταντινίδης: Πρόταση για την τροποποίηση της διαδικασίας προσλήψεων για συμβάσεις ορισμένου χρόνου (με διαδικασίες ΑΣΕΠ)- Δελτίο Τύπου

Στάθης Κωνσταντινίδης: Πρόταση για την τροποποίηση της διαδικασίας προσλήψεων για συμβάσεις ορισμένου χρόνου (με διαδικασίες ΑΣΕΠ)- Δελτίο Τύπου

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email


Δάλλας


Προκηρύξεις για πρόσληψη με συμβάσεις ορισμένου χρόνουΆσκοπη προσκόμιση χιλιάδων εγγράφωνΚαταπολέμηση της γραφειοκρατίαςΔυσμενέστατη η απόρριψη για εσφαλμένο δικαιολογητικόΕπιτάχυνση διαδικασιώνΕξοικονόμηση πόρωνΑποφυγή ενστάσεων και αντιδικιών

 

 

Με αφορμή την πρόσφατη προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για προσλήψεις, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, επικουρικού προσωπικού, κατέθεσα την ακόλουθη πρόταση για την αναμόρφωση της διαδικασίας σε παρόμοιες προκηρύξεις, με σκοπό την αποφυγή της άσκοπης προσκόμισης χιλιάδων δικαιολογητικών, την επιτάχυνση των διαδικασιών και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.

Με το ισχύον καθεστώς, όλοι οι συμμετέχοντες αναγκάζονται να αναζητήσουν δικαιολογητικά και πιστοποιητικά, με αποτέλεσμα να σπαταλώνται πόροι από την πλευρά της διοίκησης ή των εμπλεκομένων φορέων.

Στάδια προτεινόμενης διαδικασίας:

1.Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών.

2.Ηλεκτρονική μοριοδότηση και κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τα προσόντα που θα δηλώνουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή και σε συνημμένη υπεύθυνη δήλωση[1].

3.Ανάρτηση του πίνακα, σύμφωνα με τους κανόνες διαύγειας, τις προβλέψεις της προκήρυξης και τις συναφείς διατάξεις.

4.Πρόσκληση για προσκόμιση δικαιολογητικών, εντός ευλόγου προθεσμίας, μόνο στους προσληπτέους σύμφωνα με τις εγκριθείσες ή προκηρυχθείσες θέσεις, ή ενδεχομένως στον διπλάσιο αριθμό αυτών, για λόγους ετοιμότητας.

5.Διενέργεια ελέγχου των δικαιολογητικών μόνο για τους παραπάνω υποψήφιους και οριστική κατάταξή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά αποδεικνύουν τα δηλωθέντα προσόντα, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν αποδεικνύει νομίμως τα μοριοδοτούμενα προσόντα που έχει δηλώσει, απορρίπτεται και στη θέση του καλείται ο επόμενος. Αν εξαντληθεί ο αριθμός των προσκληθέντων χωρίς να έχουν καλυφθεί οι προκηρυχθείσες ή εγκριθείσες θέσεις, τότε καλείται συμπληρωματικά ανάλογος αριθμός από τους επόμενους υποψήφιους για την πλήρωση αυτών.

6.Έκδοση τελικής απόφασης κατάταξης των υποψηφίων, η οποία θα είναι η εκτελεστή διοικητική πράξη και η οποία θα υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή και μετέπειτα σε δικαστικό έλεγχο, και έκδοση πρόσκλησης προσλήψεως επιτυχόντων.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται επιτάχυνση των διαδικασιών και εξοικονόμηση πόρων, αφού δεν θα απαιτείται η αναζήτηση, η έκδοση, η υποβολή και ο έλεγχος χιλιάδων πιστοποιητικών όλων των συμμετεχόντων, αλλά μόνο εκείνων που είναι πιθανότερο να προσληφθούν. Μπορούν έτσι να εξοικονομηθούν ανυπολόγιστες εργατοώρες που απαιτούνται για τις παραπάνω διαδικασίες.

 

Κατ’ αναλογία, στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, με την ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών στο ν. 4412/2016, προβλέπεται η προκαταρκτική απόδειξη με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων από τις αναθέτουσες αρχές, στα οποία οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν τα κριτήρια επιλογής, ενώ ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται μόνο στο στάδιο της κατακύρωσης.

 

Περαιτέρω, με την προτεινόμενη ρύθμιση αμβλύνεται η αυστηρή προσκόλληση στην αρχή της τυπικότητας, που διέπει τις εν λόγω διαδικασίες και οδηγεί συχνά στο δυσμενέστατο αποτέλεσμα της απόρριψης του υποψήφιου ακόμα και για επουσιώδεις παραδρομές. Με την εισηγούμενη διαδικασία, ο προσληπτέος θα έχει τη δυνατότητα να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Έτσι, οι απορρίψεις θα περιοριστούν αποκλειστικά σε όσους αδρανούν ή δεν κατέχουν τα δηλωθέντα κριτήρια.

 

Σήμερα, μεγάλος αριθμός υποψηφίων απορρίπτεται για λόγους τυπικούς που σχετίζονται με τη μη προσκόμιση του προβλεπόμενου δικαιολογητικού, παρότι πληρούν τα δηλωθέντα κριτήρια. Τέτοιου είδους απορρίψεις γεννούν άσκοπες διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες και δημιουργούν αίσθημα αδικίας στους συμμετέχοντες, ενώ έχουν σαν αποτέλεσμα την πρόσληψη υποψηφίων με λιγότερα προσόντα. Συνεπώς, η προτεινόμενη ρύθμιση, υπηρετεί την ενίσχυση της αρχής του κράτους δικαίου, της νομιμότητας και της αξιοκρατίας.

 

Να σημειωθεί, μάλιστα, ότι έχει ήδη εκφραστεί η πρόθεση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκου, για την αναμόρφωση του νόμου 2190/1994 (σύσταση ΑΣΕΠ) με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών και στις τακτικές προσλήψεις.

 

Ενόψει των παραπάνω εισηγήθηκα την επανεξέταση και αναθεώρηση της αναφερόμενης διαδικασίας.

 

 

Στάθης Κωνσταντινίδης

Βουλευτής Ν. Κοζάνης

 

[1] Η τυχόν ψευδής δήλωση μπορεί να συνεπάγεται χρηματική κύρωση ανάλογη προς το διοικητικό κόστος που αυτή προκαλεί και κάθε άλλη προβλεπόμενη έννομη συνέπεια, ώστε να υπάρχει υπευθυνότητα κατά τη σύνταξη των αιτήσεων.

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
sidiros
x

Check Also

Δύο συλλήψεις στην Πτολεμαΐδα, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Συνελήφθησαν χθες (18-09-2021) το βράδυ στην Πτολεμαΐδα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος ...