Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Πτολεμαΐδα: Δείτε τις αλλάγες στην κυκλοφορία επί της Βασ. Σοφίας λόγω έργων για σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή

Πτολεμαΐδα: Δείτε τις αλλάγες στην κυκλοφορία επί της Βασ. Σοφίας λόγω έργων για σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ 1 του Ν.2696/99 (ΦΕΚ 57,τ.Α) «Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ, όπως τροποποιήθηκε µε Ν. 3542/2007».
2. Την υπ’ αριθµό 5970/19/2243142 από 23/10/2019 αναφορά-πρόταση του
Τ.Τ. Εορδαίας.
3. Το υπ” αριθµ. 50539 από 22/10/2019 έγγραφο ∆Ε∆∆ΗΕ.
Β. Αποβλέποντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας,
την πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του
κοινού λόγω έκτακτων εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης σε δίκτυο της
∆Ε∆∆ΗΕ,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο
Α. Την απαγόρευση της στάσης, της στάθµευσης και της κυκλοφορίας των οχηµάτων
επί της οδού Βασ. Σοφίας από το ύψος της οδού Βασ. Κων/νου έως την διασταύρωσή
της µε την οδό Πόντου.
Β. Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται από παρακαµπτήριες δηµοτικές
οδούς.
Γ. ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων κατά τις ώρες από 07.00΄ έως 15:00΄ της Πέµπτης (24-10-2019) και της Παρασκευής (25-10-2019).
ΑΡΘΡΟ 2ο
Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52,
103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3542/2007 και το Ν.4313/2014, αφού
πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήµανση και ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα µε µέριµνα του Τ.Τ. Εορδαίας.
ΑΡΘΡΟ 3ο
-Η ισχύς της απόφασης αρχίζει µε την δηµοσίευση της σύµφωνα µε το άρθρο
109 του Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και
την τοποθέτηση σχετικής σήµανσης.

Ο
∆ιευθυντής
Σπυρίδων ∆ΙΟΓΚΑΡΗΣ
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team