Αρχική > Slider > Πτολεμαΐδα: Δείτε πως θα διεξαχθεί η κυκλοφορία την Κυριακή λόγω διεξαγωγής Αγώνα Δεξιοτεχνίας Αυτοκινήτου

Πτολεμαΐδα: Δείτε πως θα διεξαχθεί η κυκλοφορία την Κυριακή λόγω διεξαγωγής Αγώνα Δεξιοτεχνίας Αυτοκινήτου

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην Πτολεµαΐδα λόγω διεξαγωγής αγώνα
δεξιοτεχνίας µε την ονοµασία ΄΄ Φιλική ∆εξιοτεχνία Αυτοκινήτου Πτο/δας
για φιλανθρωπικό σκοπό΄΄

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 παρ. 2 « Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ,
όπως τροποποιήθηκε µε Ν. 3542/2007».
2. Την υπ’ αριθ. 5970/ 19/2200406 από 17-10-2019 αναφορά-πρόταση του Τ.Τ.
Εορδαίας.
3. Το υπ” αριθµ. 163088 από 14/10/2019 έγγραφο ΄΄ Χορήγηση άδειας διεξαγωγής
αθλητικής συνάντησης ΄΄ από Περιφέρεια ∆υτ. Μακεδονίας.
Β. Αποβλέποντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την
πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά
τον αναγραφόµενο στο θέµα αγώνα:
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο
1.Την απαγόρευσή της κυκλοφορίας των οχηµάτων ως ακολούθως:
α. στην οδό 25ης Μαρτίου από το ύψος της οδού Ι. Χρηστίδη έως τη διασταύρωση µε την
οδό Βασ. Κωνσταντίνου.
β. ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων από 19:00΄ ώρα έως 22:00΄ ώρα του Σαββάτου
(19-10-2019).
γ. σε ανώνυµη δηµοτική οδό (Τέρµα οδού ∆ηµοκρατίας), από την διασταύρωσή της µε
την οδό Βαρβούτη έως το ύψος της µονάδας Τηλεθέρµανσης
δ. ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων από 08:00΄ ώρα έως 14:30΄ ώρα της Κυριακής
(20-10-2019).
2. Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται µέσω παρακαµπτήριων δηµοτικών
οδών.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104
και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3542/2007, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη
σήµανση και ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα µε µέριµνα του Τ.Τ. Εορδαίας.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει µε την δηµοσίευση της σύµφωνα µε το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και την τοποθέτηση
σχετικής σήµανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος του ανωτέρω µέτρου, η
κυκλοφορία ρυθµίζεται µε τροχονόµους.
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
-Με ανάλογο αριθµό αντιτύπων για
τοιχοκόλληση, δηµοσίευση στον Τύπο
και εφαρµογή (άρθρο 109 του
Ν.2696/1999).
-Για τον έλεγχο της τοποθέτησης της
απαιτούµενης σήµανσης και τη λήψη
επιβαλλόµενων µέτρων τροχαίας.

Ο
∆ιευθυντής
Σπυρίδων ∆ΙΟΓΚΑΡΗΣ
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team