Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Ατζέντα Προσλήψεων > Πρόσληψη 17 ατόμων στο Δημοτικό Ωδείο Σερβίων – Δείτε την προκήρυξη

Πρόσληψη 17 ατόμων στο Δημοτικό Ωδείο Σερβίων – Δείτε την προκήρυξη

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Ο Δήμαρχος Σερβίων ανακοινώνει την πρόσληψη µουσικών (καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού) µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δέκα επτά  (17) ατόµων για την κάλυψη των αναγκών της τρέχουσας χρονιάς (2020-2021) του ∆ηµοτικού Ωδείου Σερβίων του ∆ήµου Σερβίων και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
ΚωδικόςαπασχόλησηςΤόπος εκτέλεσηςΚατηγορία/ΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμόςατόμων
101Δημοτικό Ωδείο ΣερβίωνΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ΠιάνουΑπό την υπογραφή  της σύμβασης καιέως 9 μήνες1
102Δημοτικό Ωδείο ΣερβίωνΠΕ ΠιάνουΑπό την υπογραφή  της σύμβασης καιέως 9  μήνες1
103Δημοτικό Ωδείο ΣερβίωνΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Καθηγητής Κλασσικής ΚιθάραςΑπό την υπογραφή  της σύμβασης καιέως 9  μήνες1
104Δημοτικό Ωδείο ΣερβίωνΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Καθηγητής Ακουστικής ΚιθάραςΑπό την υπογραφή  της σύμβασης καιέως 9  μήνες1
105Δημοτικό Ωδείο ΣερβίωνΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Καθηγητής Ηλεκτρικής ΚιθάραςΑπό την υπογραφή  της σύμβασης καιέως 9  μήνες1
106Δημοτικό Ωδείο ΣερβίωνΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Καθηγητής ΑκορντεόνΑπό την υπογραφή  της σύμβασης καιέως 9  μήνες1
107Δημοτικό Ωδείο ΣερβίωνΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Καθηγητής ΒιολιούΑπό την υπογραφή  της σύμβασης καιέως 9 μήνες1
108Δημοτικό Ωδείο ΣερβίωνΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Καθηγητής ΦλάουτουΑπό την υπογραφή  της σύμβασης καιέως 9  μήνες1
109Δημοτικό Ωδείο ΣερβίωνΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Καθηγητές Μουσικής ΠροπαιδείαςΑπό την υπογραφή  της σύμβασης καιέως 9  μήνες2
110Δημοτικό Ωδείο ΣερβίωνΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Καθηγητής Θεωρίας – ΑρμονίαςΑπό την υπογραφή  της σύμβασης καιέως 9  μήνες1
111Δημοτικό Ωδείο ΣερβίωνΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Καθηγητής ΜπουζουκιούΑπό την υπογραφή  της σύμβασης καιέως 9  μήνες1
112Δημοτικό Ωδείο ΣερβίωνΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ΚλαρίνουΑπό την υπογραφή  της σύμβασης καιέως 9  μήνες1
113Δημοτικό Ωδείο ΣερβίωνΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ΟρθοφωνίαςΑπό την υπογραφή  της σύμβασης καιέως 9 μήνες1
114Δημοτικό Ωδείο ΣερβίωνΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ΜπάσουΑπό την υπογραφή  της σύμβασης καιέως 9  μήνες1
115Δημοτικό Ωδείο ΣερβίωνΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ΚρουστώνΑπό την υπογραφή  της σύμβασης καιέως 9  μήνες1
116Δημοτικό Ωδείο ΣερβίωνΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ΛύραςΑπό την υπογραφή  της σύμβασης καιέως 9 μήνες1
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό) 
ΚατηγορίαΤίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & ειδικά) προσόντα
ΠΕ1. Πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης Τμημάτων Μουσικών Σπουδών αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων ημεδαπής ή άλλης ισότιμης ανώτατης σχολής αλλοδαπής.
ΤΕ       Πτυχίο ή Δίπλωμα αντίστοιχης μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής (Ωδείου) ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 2158/1993 (Α΄109) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής  καιΑπολυτήριο εξατάξιου  Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
ΔΕΑπολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής  καιΒεβαίωση περάτωσης σπουδών αντίστοιχου μουσικού αντικειμένου από αναγνωρισμένο μη ανώτατο εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής (Ωδείο).Σημ. Σε περίπτωση μη υπαρχόντων υποψηφίων με την απαιτούμενη βεβαίωση, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες (αρ. 1, παρ. ε, ΠΔ 476/81)    
(για όλους τους κωδικούς θέσης)Τίτλοι σπουδών πέραν της ειδικότητας.Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: Συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπΠαιδαγωγικές Σπουδές: Από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες. καθώς και από αναγνωρισμένες μη-μουσικές παιδαγωγικές σχολές και τμήματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων εσωτερικού ή του εξωτερικού. Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στα μουσικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων και η προϋπηρεσία στο ΔΩΣ. Στην βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός πρόσληψης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ( για τα αναγνωρισμένα τμήματα)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

       Οι Υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες

2. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι 18 έως 65 ετών

3.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

4.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν. 3584/07.

5. Οι άνδρες μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για δύο (2) κωδικούς θέσης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να συνάψουν μόνο μία σύμβαση με τον φορέα. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001). Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από τις νόμιμες μεταφράσεις . Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου (ΔΟΑΤΑΠ, ΔΙΚΑΤΣΑ) με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τίτλους που απονέμονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).

4.  Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο

5. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας.

6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης

7. Βιογραφικό σημείωμα

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

  1. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
  2.  Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
  3.  Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Β) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ

1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στα ιδιωτικά μουσικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

Για όλες τις ειδικότητες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Στην βεβαίωση πρέπει  να αναγράφεται και  ο αριθμός πρόσληψης του ΥΠ.ΠΟ.Τ ( για τα αναγνωρισμένα τμήματα).

2.  Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας: συναυλίες, (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική, σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου), ηχογραφήσεις,

δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ.

  • Προϋπηρεσία στον φορέα αποδεδειγμένη.
  • Προϋπηρεσία στο Δημοτικό ωδείο Σερβίων αποδεδειγμένη.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και  γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.

Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν μόνο εάν υπάρχει διαθεσιμότητα σπουδαστών στο ειδικό αντικείμενο οργάνου ή υποχρεωτικού μαθήματος.

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων  θα γίνει από ειδική τριμελή επιτροπή του αρ. 4 του ΠΔ 524/80.

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν το συντομότερο στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σερβίων.

Κατά των ανωτέρω πινάκων δεν προβλέπεται από το νόμο (ΠΔ 524/80) η υποβολή ενστάσεων . 

Η πρόσληψη των επιλεγέντων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των προσερχόμενων ατόμων στα τμήματα που θα λειτουργήσει η Διεύθυνση Ωδείου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικά , στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πολιτιστικό Κεντρο Σερβίων , Α. Παπανδρέου ,τ.κ. 50500, Σέρβια, υπόψη κου Παπαδημητρίου Αθαν. (τηλ. επικοινωνίας: 2464024093). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα  πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και συγκεκριμένα από τις 14/10/2020 έως και 23/10/2020.                      .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
sidiros
x

Check Also

Τεχνική Εταιρεία ζητά Μηχανικό (Πολιτικός, Τοπογράφος, ΑΕΙ, ΤΕΙ)

Κοινοποίησε το.... Facebook Twitter Print email Από Τεχνική Εταιρεία με έδρα την ΙΩΑΝΝΙΝΑ ζητείται Μηχανικός (Πολιτικός, Τοπογράφος, ΑΕΙ, ΤΕΙ) με ...