Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Ατζέντα Προσλήψεων > Προσλήψεις στο ΟΚΑΝΑ σε όλη την Ελλάδα και στη Δ. Μακεδονία

Προσλήψεις στο ΟΚΑΝΑ σε όλη την Ελλάδα και στη Δ. Μακεδονία

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email
subscribe!

Προσλήψεις στο ΟΚΑΝΑ σε όλη την Ελλάδα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Προσλήψεις διάφορων ειδικοτήτων (ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, νοσηλευτές, κοινωνικών λειτουργών, διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, λογοθεραπευτών, κα) προκηρύσσει ο ΟΚΑΝΑ για 188 θέσεις σε όλη την Ελλάδα με σύμβαση εργασίας για 22 μήνες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται  από την 01/12/2020 έως τις 08/12/2020.

Ειδικότερα:

Ο ΟΚΑΝΑ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά 188 ατόμων  για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενων Έργων με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος αυτόματης ανίχνευσης επιδημικών εκρήξεων και εκτίμησης ατομικού κινδύνου μόλυνσης ιογενών ηπατιτίδων B και C και HIV λοίμωξης» και «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ».

Σχετικά με τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την 01/12/2020 έως τις 08/12/2020 μέσω του διαδικτυακού τόπου loipoepikouriko.moh.gov.gr/ σύμφωνα με τη  διαδικασία, τα προσόντα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7-2-2020 (Β΄460), όπως αυτή τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.39470/23.6.2020 (Β΄2596) και Γ4β/Γ.Π.οικ.75357/25.11.2020 (Β’5227), η οποία είναι αναρτημένη συνοδευόμενη με αρχείο οδηγιών στο προαναφερόμενο διαδικτυακό τόπο.

Η είσοδός τους στην πλατφόρμα θα γίνεται μέσω κωδικών taxis.

ΟΚΑΝΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 6 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1 ΘΕΣΗ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ : 1 ΘΕΣΗ

ΟΚΑΝΑ Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 9 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 4 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ: 1 ΘΕΣΗ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ : 1 ΘΕΣΗ

ΟΚΑΝΑ Ηπείρου

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 4 ΘΕΣΗ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 1 ΘΕΣΗ

ΟΚΑΝΑ Κρητης

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1 ΘΕΣΗ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ’ Ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ): 1 ΘΕΣΗ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΟΚΑΝΑ Ιονίων Νήσων

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΟΚΑΝΑ Νοτίου Αιγαίου

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονικης

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1 ΘΕΣΗ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ΄ Ή Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ): 1 ΘΕΣΗ

ΟΚΑΝΑ Πελοπόννησου

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ/ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ’ Ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ): 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΟΚΑΝΑ Δυτικής Μακεδονίας

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 4 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΟΚΑΝΑ Δυτικής Ελλάδας 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 7 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 5 ΘΕΣΗ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 7 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 2 ΘΕΣΗ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 4 ΘΕΣΗ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ: 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ’ Ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ): 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ: 1 ΘΕΣΗ

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ – ΦΥΛΑΚΕΣ, ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ): 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 4 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ

ΟΚΑΝΑ Βορείου Αιγαίου

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ:3 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΟΚΑΝΑ Αττικης 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 15 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 9 ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ / ΔΙΑΣΩΣΤΗ / ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ: 4 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 8 ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: 4 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ / ΜΑΙΩΝ –ΜΑΙΕΥΤΩΝ: 1 ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ – ΦΥΛΑΚΕΣ, ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: 5 ΘΕΣΕΙΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ: 6 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 6 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΟΚΑΝΑ Ανατ. Μακ. Θρακης

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΟΚΑΝΑ Αττικής (1η ΥΠΕ)

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 2

ΑΜΘ

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
sidiros
x

Check Also

H SPEEDEX Πτολεμαΐδας ζητεί διανομέα

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Από την εταιρεία SPEEDEX Πτολεμαΐδας, ζητείται διανομέας. Απαραίτητα, δίπλωμα  οδήγησης για  ΙΧ και μηχανής. Επίσης γνώστης, των διευθύνσεων ...