Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Ατζέντα Προσλήψεων > Προσλήψεις 16 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς

Προσλήψεις 16 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση  εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του Υποέργου 1 «Αποκατάσταση Μονής της Τσούκας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», που υλοποιείται με  Αρχαιολογική Αυτεπιστασία, στο πλαίσιο της ομώνυμης ενταγμένης πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5030894 στο ΕΠ «Δυτική Μακεδονία 2014‐2020», το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ ΕΠ0051 (2019ΕΠ00510038), για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της  σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του υποέργου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα  συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς  πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη  διεύθυνση: Μητροπόλεως 25, 52100, Καστοριά, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων  Καστοριάς υπόψιν κ. Βάγιας Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 2467088200), εντός  προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο  διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του  ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr ) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα  ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από την 05/03/2020 έως την 11/03/2020).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: freemeteo.gr

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team