Η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που να μπορεί να προσελκύει επενδύσεις και να μοχλεύει δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια από τον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο.