Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Αρθρογραφία > Για να γνωρίζουν οι Δημότες πριν πάνε στην Κάλπη – Γράφει ο Ανδρέας Κων. Κοκόλης

Για να γνωρίζουν οι Δημότες πριν πάνε στην Κάλπη – Γράφει ο Ανδρέας Κων. Κοκόλης

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


Το ειδικό τέλος σε ποσοστό 80% επί της αξίας του νερού που καταναλώνεται, διατηρείται  σήμερα και επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία, με συγκεκριμένη τυπική διαδικασία.

Πρέπει δε να χρησιμοποιείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τη μελέτη, κατασκευή, ανακατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για την απόκτηση πάγιου εξοπλισμού ή την εξόφληση τοκοχρεωλύσιων από δάνεια.

 

Η πρώτη επιβολή του ειδικού αυτού τέλους, έγινε σε κάθε Δ.Ε.Υ.Α. από τη σύστασή της, βάση του Ν. 1069/ 1980, άρθρο 10, ως ένας από τους πόρους εκάστης Επιχείρησης και άρθρο 11, ως ειδικό τέλος, για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης και κατ’ αρχήν για μια δεκαετία.

Στη συνέχεια επιβάλλονταν, βάση αντίστοιχων νόμων (Ν. 1069/80, άρθ. 11, Ν. 2065/92, άρθ. 43 και Ν. 3013/02, άρθ. 26) και γι άλλες δύο δεκαετίες, αμέσως μετά τη λήξη της προηγούμενης (σε σύνολο 30 έτη).

Για την Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης αυτό σημαίνει ότι το ειδικό τέλος του 80%, ίσχυσε ως και τις 31-12-2015, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης συστάθηκε το 1985 (Π.Δ. 171/22-3-1985, ΦΕΚ 59Α) και η επιβολή του άρχισε την 1η Ιανουαρίου του 1986, επόμενου έτους από τη σύστασή της.

 

Όμως επιβλήθηκε ξανά με το Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31-7-2017), άρθρο 5 αυτού, ως πόρος και άρθρο 6, ως ειδικό τέλος, αντικαθιστώντας αντίστοιχα τα άρθρα 10 και 11 του αρχικού Ν. 1069/1980, για τον ίδιο όμως αποκλειστικό σκοπό χρήσης του πόρου αυτού και με δυο αξιοποιήσιμες δυνατότητες, κατά νόμο σήμερα, ως κάτωθι :   

Μπορεί να ανασταλεί η επιβολή του τέλους αυτού ή να οριστεί ποσοστό μικρότερο του 80% επί της αξίας του νερού που καταναλώνεται.

Σημειώνουμε πως στους πόρους της επιχείρησης περιλαμβάνονται,  οι χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αποκλειστικά, για τη μελέτη και κατασκευή έργων αρμοδιότητας των Δ.Ε.Υ.Α.

 

Τι λοιπόν, μπορεί να γίνει αύριο, από τη Νέα Δημοτική Αρχή :

 

Α) Μετά την τυχόν εξάντληση των χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αποκλειστικά, για τη μελέτη και κατασκευή έργων αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης και εφόσον δεν υφίστανται πλέον οικονομικές υποχρεώσεις, που να σχετίζονται με τους σκοπούς για τους οποίους επιβάλλεται και για την εκπλήρωση των οποίων χρησιμοποιείται το εν λόγω έσοδο, μπορεί να αναστείλει την επιβολή του ειδικού τέλους, σε ποσοστό 80%, επί της αξίας του νερού που καταναλώνεται.

 

Β) Μπορεί να ορίζει ποσοστό αναπλήρωσης, μικρότερο του 80% επί της αξίας του νερού που καταναλώνεται και με κατ’ έτος, προγραμματισμό των μελετών και των έργων αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, στο οποίο (ποσοστό) θα περιλαμβάνονται και οι άλλες μειώσεις και ελαφρύνσεις, που πρέπει να υπολογίζονται (από τον έλεγχο της σχέσης αναλογίας μεταξύ του ειδικού τέλους και της δαπάνης για την απόδειξη της ανταποδοτικότητας αυτού, από τον έλεγχο απωλειών νερού και τον εξορθολογισμό των κλιμάκων κατανάλωσης, από την μη επιβολή του 80% στους περιοδικούς (έναντι) λογαριασμούς, από ρυθμίσεις ανεξόφλητων εισφορών, από το τέλος συντήρησης Υδρομέτρου, από την διαφοροποίηση ένταξης χρέωσης ΦΠΑ, στην ύδρευση, από την αποχέτευση κ.ά.), των οποίων η ανάλυση δεν μπορεί να γίνει στο παρών σημείωμα και πάντα βέβαια με στόχο την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών ύδρευσης προς τους δημότες και χωρίς να υποθηκεύσουμε τη βιωσιμότητα της ΔΕΥΑΚ, την οποία θα πρέπει να υποστηρίζουμε, για να επιτελεί απρόσκοπτα το έργο της και να σχεδιάζει την προοπτική της, μαζί με τη Διοίκηση και το επί πολλά έτη έμπειρο προσωπικό της.

(ΠΗΓΕΣ : Νόμος 1069/ 1980, όπως ισχύει, Νόμος 4483/2017, ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ: Η αλήθεια για το ειδικό τέλος 80% στους λογαριασμούς νερού (Δημοσιεύτηκε απο: e-ptolemeos team σε Τοπική Επικαιρότητα 05/03/2014 | 12:00), ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ : ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, σε «Θέματα Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης & Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και Υπηρεσιών Ύδρευσης & Αποχέτευσης Δήμων», Αθήνα, Οκτώβριος 2014).

  

 

Κοζάνη Μάιος 2019

 

Με τιμή

Ανδρέας Κων. Κοκόλης

 

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Κοζάνης,

με τον Συνδυασμό «ΜΕΤΑΒΑΣΗ για το Δήμο Κοζάνης» και Υποψήφιο Δήμαρχο τον Κυριάκο Μιχαηλίδη.

 

 

 

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team