Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Ατζέντα Προσλήψεων > ΕΡΓΑΣΙΑ: 114 θέσεις με 8μηνα στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου – Δείτε τις θέσεις

ΕΡΓΑΣΙΑ: 114 θέσεις με 8μηνα στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου – Δείτε τις θέσεις

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email
subscribe!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ” αριθμ. ΣΟΧ  4 / 2020

 

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ /ΤΣΠ) στη ΔΕΗ Α.Ε. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 4 του Ν. 4643/2019)

 

 

Ο Κλάδος ΑΗΣ ΑΓ. Δημητρίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Το Ν.4643/2019, άρθρο 4. (ΦΕΚ 193/Α’/03.12.2019)
 2. Το υπ΄ αρ. Δ13.Β/Φ.9.6.10/3031 (ΦΕΚ 466/25.02.2014)
 3. Την υπ. αρ. 6/2020 Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου
 4. Το υπ΄ αρ. 4697/04.02.2020 έγγραφο του ΓΔ/ΑΝΠΟ
 5. Την υπ. αρ. 60/2020 Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου
 6. Το υπ’ αρ. 9002/07.04.2020 έγγραφο της ΔΑΝΠΟ
 7. Το υπ’ αριθ. 682/15.04.2020 έγγραφο της ΓΔ/ΛΠ
 8. Το υπ’ αριθ 2613/16.11.2020 έγγραφο της ΔΕΛΜ (έγκριση αριθμού 8μήνων)
 9. Το υπ’ αριθ 1652/22.07.2020 έγγραφο της ΓΔ/ΑΝΠΟ
 10. Το υπ΄αρ.  5434/25.09.2020 έγγραφο  της ΔΠΑΕ
 11. Το από 16.11.2020 e-mail του ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, σχετικά με τη διαβάθμιση της ειδικής εντοπιότητας της παρούσας ανακοίνωσης.

 

 

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό δέκα τεσσάρων (114) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

400 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου (δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών

8

Μήνες

(βάρδια)

7
401 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου (δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ &

Αεριοστροβίλων

 

8

Μήνες

(ημερήσιοι)

10
402 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου (δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ &

Αεριοστροβίλων

 

8

Μήνες

(βάρδια)

73
403 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου (δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Τεχνίτες Ορυχείων   

 

8

Μήνες

(βάρδια)

 

8
404 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου (δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό

 

8

Μήνες

(βάρδια)

13
405 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου (δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Χειριστές Μηχ/των Τεχνιτών Έργων Σάρωθρα (Σκούπα)

8

Μήνες

1
406 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου (δ. Κοζάνης)

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων & Φορτωτών)

8

Μήνες

2

 

 

 

 

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 να έχουν υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

 

 • Λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα ανά θέση προσόντα τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι, τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για μία από τις θέσεις καθώς και τα κριτήρια επιλογής των προσλαμβανόμενων, αναφέρονται στην ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης, στο κτίριο της υπηρεσίας μας στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία καθώς επίσης και στα Κεντρικά Γραφεία στα οποία υπάγεται η Υπηρεσία μας: ΔΕΛΜ, Σολωμού 41, 106 82 Αθήνα.

 

 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αποκλειστικά και μόνομε ηλεκτρονικό τρόπο στους εξουσιοδοτημένους υπάλληλους του ΑΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κα ΜΑΚΕΔΟΝΑ Δέσποινα (D.Makedona@dei.com.gr) ή  κα ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Αλεξάνδρα (A.Kountoura@dei.com.gr) και κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ/ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ.Θ 1350,  Τ.Κ. 50100 – ΚΟΖΑΝΗ, υπόψη των αρμοδίων υπαλλήλων, κας ΜΑΚΕΔΟΝΑ Δέσποινας (τηλ. επικ. 24610-54305) ή κας ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Αλεξάνδρας (τηλ. Επικ. 24610-54265).

 

 • Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από τις 26/11/2020 έως και τις 05/12/2020

 

 • Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα 2461054305 κα Μακεδόνα Δέσποινακαι 2461054265  κα Κουντουρά Αλεξάνδρα.

 

 

 

 

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
sidiros
x

Check Also

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Λογιστικό Γραφείο με έδρα την Πτολεμαΐδα

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Λογιστικό Γραφείο με έδρα την Πτολεμαΐδα. Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία, γνώση προγραμμάτων μηχανογράφησης της Epsilon net, γνώση λογιστικών ...