Αρχική > Ατζέντα Προσλήψεων >  ΔΕΔΔΗΕ: 2 θεσεις για οχτάμηνα στην ΚΟΖΑΝΗ

 ΔΕΔΔΗΕ: 2 θεσεις για οχτάμηνα στην ΚΟΖΑΝΗ

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Ο ΔΕΔΔΗΕ που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 239/22277/28-08-2018 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8  (οκτώ) μηνών, για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης/Περιοχή Κοζάνης και συγκεκριμένα,

ένα (1) άτομο ειδικότητας  Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ ( ΄Εδρα Περιοχής Κοζάνης)  και ένα (1) άτομο ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου) ΔΕ (΄Εδρα Περιοχής Κοζάνης). Οι υποψήφιοι της ειδικότητας Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών και οι υποψήφιοι της ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου) πρέπει να είναι  ηλικίας από 18 έως 65.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, Βερμίου 32, Τ.Κ. 50132 Κοζάνη,  υπόψη  κας  Παπακωνσταντίνου Αντωνίας (τηλ. επικοινωνίας: 24610 51113), εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12.02.2019» και το Ειδικό Παράρτημα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «17.01.2019»] θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού  καταστήματος του Δήμου Κοζάνης.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Α. Παπακωνσταντίνου, στο τηλέφωνο  24610-51113 ή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (www.deddie.gr).

 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΒΕΡΜΙΟΥ 32, 501 32 ΚΟΖΑΝΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 24610 51113

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team