Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Ελλάδα > Κάλεσμα της ΓΣΕΕ στην 24ωρη γενική απεργία την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου

Κάλεσμα της ΓΣΕΕ στην 24ωρη γενική απεργία την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Η ΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόµενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους στην 24ωρη Γενική Απεργία Τετάρτη 28 Νοεµβρίου και στο συλλαλητήριο των Συνδικάτων στις 11 το πρωί, στην πλατεία Κλαυθµώνος.
Απέναντι στην αδιέξοδη και ανάλγητη Κυβερνητική πολιτική που βαθαίνει ακόµη περισσότερο τις οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες, η Συνοµοσπονδία απαντά για ακόµη µία φορά αγωνιστικά.

 • Άµεση αναµόρφωση του Προϋπολογισµού έτους 2019: ν’ ανατραπούν εδώ και τώρα οι δραµατικές περικοπές των κοινωνικών δικαιωµάτων και οι σχεδιαζόµενες, λόγω προαποφασισµένων προληπτικών µνηµονιακών µέτρων, νέες µειώσεις στις συντάξεις, καταργήσεις προνοιακών επιδοµάτων, φορολογική ασφυξία µε διευκόλυνση των πλειστηριασµών και της δήµευσης του εισοδήµατος και της στοιχειώδους περιουσίας/ πρώτης κατοικίας, οικονοµική και κοινωνική αποµόνωση των ατόµων µε αναπηρίες. Άµεση επιστροφή των παράνοµων µειώσεων σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, επιδόµατα γιορτών και επιδοµάτων αδείας. Ριζική αναθεώρηση των παταγωδώς αποτυχηµένων µνηµονιακών πολιτικών 2010-2018.
 •  Εθνικό οικονοµικό σχεδιασµό τεχνολογικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης µε ρητούς και µετρήσιµους κοινωνικούς και ρήτρες κοινωνικής προστασίας, στη βάση των θέσεων της ΓΣΕΕ που θα ανατρέπει το περιβάλλον ύφεσης, αποβιοµηχάνισης, απολύσεων, επισφαλούς και αδήλωτης εργασίας, ανεργίας, φτωχοποίησης και κοινωνικού αποκλεισµού. Ανάπτυξη µε προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών αγαθών και πόρων. Όχι στο ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας και του εθνικού πλούτου σε πανίσχυρους εγχώριους και διεθνείς οµίλους. ∆ιατήρηση του δηµόσιου χαρακτήρα στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας και κοινωνικών αγαθών και θωράκιση της εθνικής περιουσίας υπέρ του κοινωνικού συνόλου.
 • Προαγωγή της Κοινωνικής Ασφάλισης µε την εγγύηση του Κράτους, µε διασφάλιση της βιωσιµότητας
  και των παροχών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και επαναφορά των κύριων και επικουρικών συντάξεων σε επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Κατάργηση των διατάξεων που µετατρέπουν τις συντάξεις σε προνοιακά επιδόµατα φτώχειας.
 • Ουσιαστικά και αποτελεσµατικά µέτρα αντιµετώπισης της ανεργίας και ανακούφισης των ανέργων. Καµία εξαίρεση από την εργατική προστασία λόγω ηλικίας. Επείγοντα µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων από τις απολύσεις και των θέσεων πλήρους και σταθερής εργασίας στη βάση των θέσεων της ΓΣΕΕ. Ρητή νοµοθετική απαγόρευση απολύσεων σε επιχειρήσεις που λαµβάνουν οποιασδήποτε µορφής επιδότηση (θέσεων εργασίας, ασφαλιστικών εισφορών). Πλήρης αποκατάσταση του προνοµίου των εργατικών απαιτήσεων. Αυστηροποίηση της νοµοθεσίας για τις οµαδικές απολύσεις. Σεβασµός στην αργία
  της Κυριακής. Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων και επέκταση των ΒΑΕ. Προστασία
  επαγγελµατικών ειδικοτήτων και σύνδεση µε επαγγελµατικά δικαιώµατα. Αυστηρή προστασία των όρων εργασίας και της απασχόλησης ευάλωτων σε διακρίσεις και βία οµάδων (νέοι, γυναίκες, εργαζόµενοι πλησίον της σύνταξης, εργαζόµενοι µετά από εργατικό ατύχηµα, άτοµα µε αναπηρίες, µετανάστες, ΛΟΑΤΚΙ).
 • Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεµβατισµό στην άσκηση των συλλογικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων, µε κυρίαρχα το δικαίωµα των ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων και το δικαίωµα απεργίας:
 • Άµεση επαναφορά του κατώτατου µισθού στα 751 ευρώ και µετέπειτα καθορισµός του ύψους του µέσω της
  Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας µε αποκατάσταση της καθολικής της δέσµευσης.
 •  Κατάργηση των διατάξεων για το πάγωµα των τριετιών, τις µειωµένες τριετίες των µακροχρόνια ανέργων και για τον υποκατώτατο µισθό των νέων σε ηλικία εργαζοµένων.
 •  Επαναφορά σε σταθερές βάσεις των πυλώνων του συλλογικού εργατικού δικαίου για την επεκτασιµότητα των ΣΣΕ και τη µετενέργεια του συνόλου των όρων τους –Κατάργηση της 6ης ΠΥΣ 
 •  Άµεση κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών µνηµονιακών πολιτικών βίαιης και αντιδηµοκρατικής
  προσβολής των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, που οδήγησαν στο στραγγαλισµό των συλλογικών εργατικών δικαιωµάτων και εγγυήσεων και την εµπέδωση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας.
 • Τήρηση της υποχρέωσης των εργοδοτών και των εργοδοτικών οργανώσεων για κλαδικές συλλογικές διαπραγµατεύσεις και κατάρτιση ΣΣΕ, χωρίς παρελκυστικές τακτικές µε στόχο την ανατροπή των ΣΣΕ που τους δεσµεύουν και την υπογραφή επιχειρησιακών ΣΣΕ ή ατοµικών συµβάσεων µε πρόσχηµα την κρίση.
 • Καµία παρέµβαση στο ισχύον πλαίσιο για την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση, την αυτονοµία των συνδικάτων, την άσκηση του απεργιακού δικαιώµατος των εργαζοµένων και την απαγόρευση της εργοδοτικής ανταπεργίας. Προστασία των εργαζοµένων από προληπτικές και κατασταλτικές πράξεις παρεµπόδισης, δίωξης και ποινικοποίησης των απεργιακών κινητοποιήσεων.
 • Μόνιµη και αποτελεσµατική προστασία της πρώτης κατοικίας – ρητή απαγόρευση πλειστηριασµού της.
  Επανασύσταση των φορέων εργατικής εστίας και κατοικίας που σήµερα είναι αναγκαία κάθε άλλο παρά ποτέ και έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.
 • ∆ίκαιο φορολογικό σύστηµα. Ελάφρυνση των µισθωτών και των συνταξιούχων από τα άδικα και υπέρµετρα βάση της φορολογικής επιδροµής. Αυστηρή και αποφασιστική αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής και των ανείσπρακτων οφειλών στο ∆ηµόσιο. Μείωση των τιµολογίων των κοινωφελών υπηρεσιών και του ΦΠΑ στα καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες, πάταξη της αισχροκέρδειας.
 • Πρόσβαση όλων σε δηµόσιες υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, µε επαρκή χρηµατοδότηση του συστήµατος υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλειας. Σταθερές πολιτικές για την οικογένεια και το παιδί, τις πολυµελείς και τις µονογονεϊκές οικογένειες. Ενίσχυση των υποστηρικτικών δοµών για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωµένων και των ατόµων µε αναπηρία. Προστασία των κατοίκων των µειονεκτικών περιοχών της νησιωτικής και ηπειρωτικής περιφέρειας.
 • Ελεγκτικοί Μηχανισµοί: Ποσοτική και ποιοτική αναβάθµιση της υπηρεσιακής ικανότητας των ελεγκτικών
  µηχανισµών του ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ (πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Άµεση θέσπιση συστήµατος ελάχιστης σύνθεσης προ-
  σωπικού για τις επιχειρήσεις για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της αδήλωτης και της ψευδώς δηλωµένης
  εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Αυστηρή τιµωρία εµπορίας ανθρώπων και εργασιακής εκµετάλλευσης
  και άµεση λήψη µέτρων πρόληψης των φαινοµένων αυτών.
 • ∆ίκαιη µεταναστευτική πολιτική, αποτελεσµατική αντιµετώπιση των ζητηµάτων, µετανάστευσης, ασύλου και ιθαγένειας µε σεβασµό στα δικαιώµατα του ανθρώπου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 

ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΚΡΑΤΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ.
ΕΜΠΡΑΚΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΤΟΝ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟ, ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΒΙΑΙΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

∆ΙΑ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

Να σταµατήσει εδώ και τώρα η αντεργατική και φοροµπηχτική πολιτική, η οποία συνεχίζεται και αποτυπώνεται
και στον νέο προϋπολογισµό, έναν προϋπολογισµό κοινωνικής ισοπέδωσης και ανακύκλωσης της ύφεσης.
Άµεση κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών µνηµονιακών διατάξεων που οδή-
γησαν στο στραγγαλισµό των εργατικών δικαιωµάτων και εγγυήσεων, στην εµπέδωση της εργοδοτικής αυ-
θαιρεσίας, στην κατάργηση του κοινωνικού κράτους και στη διαρκή οµηρία των συντάξεων και των κοινωνι-
κών παροχών στις µνηµονιακές δεσµεύσεις. Κανένα άλλο µέτρο που θα επιβαρύνει τα συνήθη υποζύγια τους
µισθωτούς και τους συνταξιούχους.
Άµεση επαναφορά του κατώτατου µισθού στα 751 ευρώ και µετέπειτα καθορισµός του ύψους του µέσω της
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας. Αποκατάσταση της διαδικασίας, του περιεχοµένου και της
καθολικότητας ισχύος του συνόλου των όρων (µισθολογικών και λοιπών) της Εθνικής Γενικής Συλλογικής
Σύµβασης Εργασίας και άµεση επαναφορά σε σταθερές βάσεις των πυλώνων του συλλογικού εργατικού δι-
καίου για την επεκτασιµότητα των συλλογικών συµβάσεων και τη µετενέργεια του συνόλου των όρων τους
– Κατάργηση 6ης Π.Υ.Σ.
Κατάργηση των µνηµονιακών µέτρων που µετατρέπουν τις συντάξεις σε προνοιακά επιδό µατα φτώχειας και
εργαλείο πρόσθετης φορολόγησης. Κοινωνική ασφάλιση µε την ΕΓΓΥΗΣΗ του Κράτους στη χρηµατοδότηση,
στη µακροχρόνια βιωσιµότητα και στην κοινωνική αποτελεσµατικό τητα των Φορέων Κύριας ΚΑΙ Επικουρικής
Κοινωνικής Ασφάλισης. Επαναφορά των συντάξεων (κύριων και επικουρικών) και των παροχών κοινωνικής
ασφάλειας σε επίπεδα αξιοπρεπούς δια βίωσης
 .

Σεβασµό στους δηµοκρατικούς θεσµούς και διαδικασίες. Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χωρίς κρατικό και
εργοδοτικό παρεµβατισµό στην άσκηση των συλλογικών δικαιωµάτων των εργαζοµέ νων. Κατάργηση όλης
της µνηµονιακής νοµοθεσίας που διέλυσε το συλλογικό Εργατικό ∆ίκαιο. ∆ι ασφάλιση του απεργιακού δικαι-
ώµατος από προληπτικές και κατασταλτικές πράξεις παρεµπόδισης και ποινικοποίησής του και δίωξης των
εκπροσώπων των εργαζοµένων. Καµία πράξη άρσης της απόλυτης απαγόρευσης του lock out (ανταπεργία)
των εργοδοτών.
ΟΧΙ στις µνηµονιακές δεσµεύσεις που φέρνουν απελευθέρωση των οµαδικών απολύσεων, περικοπές σε
κύριες και επικουρικές συντάξεις, νέα φοροεπιδροµή στα εισοδήµατα µισθωτών και συνταξιούχων.
Σταθερή και πλήρη εργασία για όλους µε ίσα δικαιώµατα. Καµία εξαίρεση από την εργατική προστα σία λόγω
ηλικίας. Ουσιαστικά και αποτελεσµατικά µέτρα αντιµετώπισης της ανεργίας και ανακούφισης των ανέργων.

∆ιεκδικούµε, πολιτικές που θα δηµιουργούν ανάπτυξη και δεν θα εντείνουν την ύφεση, εργασία µε αξιοπρε- πείς µισθούς και φυσικά αξιοπρεπείς συντάξεις για τους απόµαχους της εργασίας.
ΟΧΙ στα «υποκατώτατα» δικαιώµατα.
Προστασία της ΥΓΕΙΑΣ και της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ των εργαζοµένων, επέκταση των ΒΑΕ, συστηµατικοί έλεγχοι.
Στελέχωση και ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αναβάθµιση της επιχειρησιακής τους ικανότητας. Αποτελεσµατική αντιµετώπιση της αδήλωτης, της ψευδώς δη λωµένης και ανασφάλι- στης εργασίας και της εργοδοτικής αυθαιρεσίας.
Θωράκιση του δηµόσιου χαρακτήρα των επιχειρήσεων παροχής αγαθών και υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και στρατηγικής σηµασίας. Όχι στο ξεπούληµα που απαιτούν οι διεθνείς δανειστές.
Αποτροπή των πολιτικών της ύφεσης, της αποβιοµηχάνισης, των ιδιωτικοποιήσεων – εκποιήσεων του εθνικού πλούτου σε πανίσχυρους εγχώριους και διεθνείς οµίλους.
Πάταξη της ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ και των ΚΑΡΤΕΛ. Μείωση των τιµών κι όχι µείωση των µισθών και των συντάξεων.
Μόνιµη και αποτελεσµατική προστασία της πρώτης κατοικίας.
Ενίσχυση της προστασίας από τις απολύσεις (ατοµικές και οµαδικές). Επείγοντα µέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας πλήρους και σταθερής εργασίας. Αυστηρή προστασία των όρων εργασίας και της απασχόλησης ευάλωτων σε διακρίσεις και βία οµάδων, όπως νέοι, γυναίκες, εργαζόµενοι πλησίον της σύνταξης, εργαζόµενοι µετά από εργατικό ατύχηµα, ανάπηροι, µετανάστες, ΛΟΑΤΚΙ.
∆ίκαιο φορολογικό σύστηµα – Να µπει οριστικό τέλος στις πολιτικές φοροµπηχτικής επιδροµής σε βάρος του εργατικού εισοδήµατος, συγκαλυµµένης προστασίας των φοροκλεπτών και των µεγαλο φειλετών, στις πολιτικές δραµατικής υποβάθµισης της Υγείας, της Παιδείας, της Πρόνοιας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών. Ελά-φρυνση των µισθωτών και των συνταξιούχων από τα άδικα και υπέρµετρα βάση της φορολογικής επιδροµής.
∆ίκαιη µεταναστευτική πολιτική, αποτελεσµατική και συνεκτική αντιµετώπιση των ζητηµάτων µετα νάστευσης, ασύλου και ιθαγένειας µε σεβασµό στα δικαιώµατα του ανθρώπου.
Επανασύσταση των φορέων εργατικής εστίας και κατοικίας που σήµερα είναι αναγκαία κάθε άλλο παρά ποτέ και έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους αδύναµους συνανθρώπους µας.
Έµπρακτη αποκατάσταση της κοινωνικής διάστασης και του κοινωνικού προσώπου που οφείλει να έχει ένα κυρίαρχο Κράτος ∆ικαίου και Πρόνοιας.
ΤΕΛΟΣ στη φτωχοποίηση, στον αυταρχισµό, στις πολιτικές βίαιης και αντιδηµοκρατικής προσβολής των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωµάτων

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team