Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Uncategorized > Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού & αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες
None

Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού & αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες – το οποίο αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση, στο opengov.gr και θα διαρκέσει 45 ημέρες – θέτει τις κατευθύνσεις, τους κανόνες και τα κριτήρια για τη χωρική οργάνωση και την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η ανταγωνιστικότητα του κλάδου όσο και η προστασία του περιβάλλοντος.
Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια ξεκίνησε πριν 35 χρόνια και αναπτύχθηκε ραγδαία την τελευταία εικοσιπενταετία αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα των ελληνικών ακτών. Σήμερα, η χώρα κατέχει έναν ηγετικό ρόλο αφού αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγωγό χώρα τσιπούρας και λαβρακιού παγκοσμίως και αντιπροσωπεύει το 50% περίπου της συνολικής παραγωγής των χωρών της Μεσογείου. Τα προϊόντα της θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας εξάγονται σε ποσοστό 70% – 80% και αποτελούν το δεύτερο εξαγωγικό προϊόν της χώρας μετά το ελαιόλαδο.  
Οι μονάδες υδατοκαλλιέργειας χωροθετήθηκαν, κατά κανόνα, σε απομονωμένες περιοχές και συνέβαλαν στην επίτευξη αρκετών στόχων της περιφερειακής ανάπτυξης. Ωστόσο, η ανάπτυξη του κλάδου πραγματοποιήθηκε χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν φαινόμενα συγκρούσεων με άλλες δραστηριότητες της παράκτιας ζώνης. Παρά το μεγάλο μήκος των ακτών και το μικρό μέγεθος του θαλάσσιου χώρου που καταλαμβάνει η υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα (η ολική μισθωμένη θαλάσσια έκταση των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας ανέρχεται μόλις σε 8 τετρ. – χλμ), οι συγκρούσεις με τις ανταγωνιστικές δραστηριότητες έχουν προκαλέσει καθεστώς ανασφάλειας για τις άδειες λειτουργίας των μονάδων. Οι συχνές ακυρώσεις των αδειών από το ΣτΕ εξαιτίας της έλλειψης κατευθύνσεων από το χωροταξικό σχεδιασμό καθιστούν επείγουσα την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας δικαίου για τις επενδύσεις στον κλάδο.  
 Η θέσπιση ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού για τις υδατοκαλλιέργειες σε εθνικό επίπεδο θα προσανατολίσει τις μονάδες στις κατάλληλες, από χωροταξική άποψη, θέσεις ώστε να δημιουργηθεί ένα σαφές πλαίσιο κατευθύνσεων ανάπτυξης για τις αρμόδιες αρχές αδειοδότησης, να  προστατευθεί το περιβάλλον και να περιοριστούν, κατά το δυνατόν, οι συγκρούσεις με τις άλλες χρήσεις.   Το Πλαίσιο για το εθνικό πρότυπο χωροταξικής οργάνωσης της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας περιλαμβάνει:
1. Εξειδίκευση για κάθε τύπο καλλιέργειας (υδατοκαλλιέργεια θαλασσινών ειδών, οστρακοκαλλιέργεια, υδατοκαλλιέργειες ειδών γλυκέων υδάτων και καλλιέργειες υδρόβιων οργανισμών σε φυσικά υφάλμυρα οικοσυστήματα). Πιο συγκεκριμένα, καθορίζονται οι ζώνες για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) μέσα στις οποίες θα χωροθετηθούν οι οργανωμένες ζώνες (Π.Ο.Α.Υ.), οι άτυπες συγκεντρώσεις (Π.Α.Σ.Μ.) και οι μεμονωμένες μονάδες υπό προϋποθέσεις.
2. Κατευθύνσεις για το καθεστώς και τους όρους χωροθέτησης υποδοχέων και μονάδων του τομέα.
3. Κριτήρια και συμβατότητες χωροθέτησης τόσο των υποδοχέων όσο και των μεμονωμένων μονάδων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
4. Κατευθύνσεις για τον υποκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό.
Τέλος, προτείνονται μέτρα και δράσεις θεσμικού και διοικητικού – οργανωτικού χαρακτήρα, καθώς και πρόγραμμα δράσης.   Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 26 Μαΐου 2011.

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team