Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Πτολεμαΐδα: Απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχηµάτων στην οδό 25ης Μαρτίου ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ λόγω εκδηλώσεων

Πτολεμαΐδα: Απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχηµάτων στην οδό 25ης Μαρτίου ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ λόγω εκδηλώσεων

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 παρ. 2 « Περί κύρωσης του
Κ.Ο.Κ, όπως τροποποιήθηκε µε Ν. 3542/2007».
2. Την υπ’ αριθ. 5970/ 19/275532 από 27-12-2019 αναφορά-πρόταση του
Τ.Τ. Εορδαίας.
3. Υπ’ αριθµ. 202 από 12-12-2019 έγγραφο της Θρακικής Εστίας Εορδαίας
«ΑΡΧΙΓΕΝΗΣ»
Β. Αποβλέποντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας,
την πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του
κοινού, κατά τη διάρκεια της αναγραφόµενης στο θέµα εκδήλωσης:
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο
1. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθµευσης των οχηµάτων
στην οδό 25ης Μαρτίου από την από την διασταύρωση της µε την οδό Θ.
Σοφούλη /Ι. Χρηστίδη έως και την διασταύρωση της µε την οδό Βασιλέως
Κωνσταντίνου .
2. Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται από παρακαµπτήριες οδούς.
3. ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων: από 17:00΄ ώρα έως 24:00΄ ώρα της
Παρασκευής (27-12-2019).
ΑΡΘΡΟ 2ο
Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52,
103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3542/2007, αφού πρώτα
τοποθετηθεί η κατάλληλη σήµανση και ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα µε
µέριµνα του Τ.Τ. Εορδαίας.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει µε την δηµοσίευση της σύµφωνα µε το άρθρο
109 του Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και
την τοποθέτηση σχετικής σήµανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος του
ανωτέρω µέτρου, η κυκλοφορία ρυθµίζεται µε τροχονόµους.
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
-Με ανάλογο αριθµό αντιτύπων για
τοιχοκόλληση, δηµοσίευση στον Τύπο και
εφαρµογή (άρθρο 109 του Ν.2696/1999).
-Για τον έλεγχο της τοποθέτησης της
απαιτούµενης σήµανσης και τη λήψη
επιβαλλόµενων µέτρων τροχαίας.

Ο
∆ιευθυντής
Σπυρίδων ∆ΙΟΓΚΑΡΗΣ
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team