Αρχική > Slider > Προσλήψεις στα 8μηνα της ΔΕΗ – Δείτε τις θέσεις για το Ν. Φλώρινας

Προσλήψεις στα 8μηνα της ΔΕΗ – Δείτε τις θέσεις για το Ν. Φλώρινας

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

 Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας                      ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/1859/10.02.16

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. ΣΟΧ.2/2016

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά εξήντα επτά  (67) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας 8 μήνες, βάσει του άρθρου 21 του Ν2190/94, όπως ισχύει.

Ο αριθμός, οι ειδικότητες και οι Μονάδες απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
ΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΑριθμός

ατόμων

Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΕ Μηχανοτεχνικοί  Εγκαταστάσεων

& Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)

12
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων

& Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)

4
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών)5
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)3
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων5
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί  Εγκαταστάσεων

& Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)

4
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές6
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΕ Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές5
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων2
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων

(Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση)

9
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό9
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣΠΕ Τοπογράφοι  Μηχανικοί1
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣΠΕ Πτυχιούχοι Γεωλόγοι1
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣΤΕ Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί  1

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από  18 έως 65 ετών.

 

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ.αριθμ.2 και στα σχετικά παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στη Μονάδα/Μονάδες της υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς καις το χώρο ανακοινώσεων τω δημοτικών καταστημάτων του δήμου/ των δήμων όπου αυτές εδρεύουν.

Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ.αριθμ.2, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr. Ακολουθώντας τη διαδρομή Απασχόληση —› Θέσεις Εργασίας—› Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο χιλ. Πτολ/δος – Κοζάνης υπόψη κας. ΣΠΑΝΟΥΔΗ Παρασκευής & ΘΕΟΧΑΡΗ Ευαγγελίας (τηλέφωνα επικοινωνίας 2463052437 & 2463052308).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από  15.02.2015 ημέρα Δευτέρα έως και  24.02.2015 ημέρα Τετάρτη.

 

            ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ

 

 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΛΑΒΟΣ

Διευθυντής Εκμετάλλευσης ΛΚΔΜ

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team