Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Ατζέντα Προσλήψεων > Προσλήψεις πτυχιούχων μηχανικών στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

Προσλήψεις πτυχιούχων μηχανικών στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποφασίζει την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες, στα πλαίσια του έργου «Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools» (κωδ.resCom80230).

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:

– Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ΠΕ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο συναφές πτυχίο από αντίστοιχο ΑΕΙ του εξωτερικού (στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ).
– Πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε Διαπιστευμένο κατά ISO 17025 Εργαστήριο δοκιμών και ειδικότερα γνώσεις σε: α) αναλύσεις φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων υδάτων β) αναλύσεις υγρών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων γ) βαθμονόμηση συσκευών εργαστηρίου δ)χρήση φασματοφωτομέτρου – φλογοφωτομέτρου – Ιοντικού Χρωματογράφου– Συσκευής μέτρησης TOC & ΤΚΝ
– Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2)
– Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τη διαχείριση αποβλήτων και την εκτίμηση της ποιότητας των υδάτων ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο από αντίστοιχο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού (στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑΠ).
– Εμπειρία σε υλοποίηση τουλάχιστον 2 μελετών σχεδιασμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
– Συμμετοχή στην υλοποίηση τουλάχιστον 5 ευρωπαϊκών ή/και συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με το περιβάλλον

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:

– Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής (Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται Πράξη αναγνώρισης – συνεκτίμησης του ΔΟΑΤΑΠ).
– Γνώσεις και χρήση υπολογιστικής προσομοίωσης (computational simulation).
– Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
– Γνώσεις στις μεθόδους διαχείρισης έργων.
– Γνώσεις στη χρήση τεχνικών λογισμικών πακέτων (matlab, autocad κλπ).
– Δίπλωμα οδήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, κ. Κρέστου Αθηνά, τηλέφωνα 2461068282, fax 24610 39765, email: [email protected]

Καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

Για να δείτε όλες τις πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

Πηγήhttp://www.alfavita.gr/

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team