Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Ατζέντα Προσλήψεων > Προσλήψεις 17 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας

Προσλήψεις 17 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 6 «Αρχαιολογία-Παρακολούθηση εργασιών πράξης» του έργου «Κατασκευή υποδομών αστικών αποβλήτων Δ.Ε. Φιλώτα Δήμου Αμυνταίου» της πράξης 2019ΕΠ00510054 για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σιδηροδρομικού Σταθμού 8 Τ.Κ. 531 00, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας υπόψιν κ. Στ. Χατζηπαυλίδου (τηλ. επικοινωνίας: 23850 28206), εντός
προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης [ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ (06/2020] 6/69 ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, ήτοι από 21-09-2020 έως 25-09-2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: https://www.aftodioikisi.gr

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
sidiros
x

Check Also

Ζητείται Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων για τη Γενική Κλινική Euromedica «Ζωοδόχος Πηγή»

Μοίρασε το άρθρο...FacebookTwitteremail Ζητείται από την Γενική Κλινική «Ζωοδόχος Πηγή» Euromedica, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων.Τηλέφωνο επικοινωνίας 2461 0 35001-4. Η Θέση ...