Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Προδημοσίευση Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας / ΣΣΚ» – 2η Πρόσκληση προς Επιχειρήσεις

Προδημοσίευση Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας / ΣΣΚ» – 2η Πρόσκληση προς Επιχειρήσεις

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/Φορέας Αρωγός» και την επιλογή των Φορέων Αρωγών (ΦΑ), θα εκδοθεί η 2η Πρόσκληση της Δράσης, προς τις Επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στους Συνεργατικούς Σχηματισμούς Καινοτομίας (ΣΣΚ).

Δυνητικοί δικαιούχοι της 2ης Πρόσκλησης  αποτελούν υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν μεμονωμένα ή σε συνεργατικά σχήματα, επιχειρηματικά σχέδια Καινοτομίας υποστηριζόμενα από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη.

Δύνανται να συμμετέχουν ως δυνητικά μέλη των προκριθέντων Φορέων Αρωγών και επιχειρήσεις που δεν συμπεριλήφθηκαν στα επιχειρηματικά σχέδια των Φορέων Αρωγών που εγκρίθηκαν κατά την 1η Πρόσκληση, καθώς η 2η πρόσκληση είναι ανοικτή προς όλες τις επιχειρήσεις – δυνητικά μέλη του εκάστοτε ΣΣΚ. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Αρωγού, για τη  συμμετοχή των επιχειρήσεων, (μεμονωμένων ή σε συνεργατικό έργο), που δεν αποτελούν ήδη μέλη του ΣΣΚ.

Στα επιχειρηματικά σχέδια των επιχειρήσεων θα αναλύονται οι ενέργειες που θα υλοποιήσει η κάθε επιχείρηση. Στόχος αυτών των σχεδίων θα είναι η ανάπτυξη σημαντικής δυναμικής στην παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, η υλοποίηση στρατηγικών διείσδυσής τους σε αγορές στόχους, η αύξηση των θέσεων εργασίας, η προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και η δημιουργία νέας γνώσης και τεχνογνωσίας μέσω των ενεργειών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του κάθε ΣΣΚ.

Επισημαίνεται ότι η κάθε επιχείρηση δύναται να συμμετέχει με μια και μόνο πρόταση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός, (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή), κάθε ΣΣΚ συμπεριλαμβανομένου και του προϋπολογισμού του Φορέα Αρωγού, στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 700.000 ευρώ και στους υπόλοιπους θεματικούς τομείς τα 3.000.000 ευρώ.

 

Προϋπολογισμός 1ης και 2ης  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»:

•i)Τομέας Αγροδιατροφής σε €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΦΑ (1η πρόσκληση) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (2Η πρόσκληση)
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία,  Δυτική Ελλάδα

1.600.000

640.000

960.000

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

1.600.000

640.000

960.000

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:  Αττική

400.000

160.000

240.000

Στερεά Ελλάδα

160.000

64.000

96.000

Νότιο Αιγαίο

240.000

96.000

144.000

ΣΥΝΟΛΟ

4.000.000

1.600.000€

2.400.000€

•ii) Υπόλοιποι θεματικοί τομείς ΤΗΣ RIS3 σε €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ RIS3 ΦΑ (1η πρόσκληση)  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (2η πρόσκληση)

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία,
Δυτική Ελλάδα

8.400.000

1.540.000

6.860.000

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

4.600.000

850.000

3.750.000

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Αττική

6.200.000

1.157.000

5.043.000

Στερεά Ελλάδα

440.000

85.000

355.000

Νότιο Αιγαίο

360.000

68.000

292.000

ΣΥΝΟΛΟ

20.000.000

3.700.000

16.300.000

Τα έργα της παρούσας πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν με χρήση του ΕΚ/651/2014 και οι  Επιλέξιμες Δαπάνες των Επιχειρήσεων / μελών είναι οι εξής:
1) Ενισχύσεις Καινοτομίας για ΜΜΕ (άρθρο 28, ΕΚ 651/2014)
2) Έρευνα και ανάπτυξη πρωτοτύπου προϊόντος /μελέτη σκοπιμότητας (άρθρο 25,ΕΚ 651/2014)
3) Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία (άρθρο 29, ΕΚ 651/2014)
4) Ενισχύσεις/Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις (άρθρο 19, ΕΚ651/2014)

Η  αξιολόγηση θα είναι συγκριτική.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 18 μήνες με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.

Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (http://www.gsrt.gr) και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (http://www.antagonistikotita.gr)  θα διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και οι λεπτομέρειες συμμετοχής, καθώς και ο τρόπος υποβολής προτάσεων και χρηματοδότησης αυτών.

Πληροφορίες:

Δ/νση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας
Τμήμα Καινοτομίας
Ντίνος  Απέργης,  2131300157, email: [email protected]
Ιωάννα Μυλωνά, 2131300143, email: [email protected]

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. εως τις 2.00 μ.μ.

Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.

Εmail: [email protected]

Ιστοσελίδαhttp://www.antagonistikotita.gr

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team