Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Ρεπορτάζ > Πιστοποιείται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πιστοποιείται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
emailΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Η ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  • Ν. Σαριαννίδης: «Και να μην υπήρχε η πιστοποίηση, έπρεπε να την εφεύρουμε»

Ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα έχει ξεκινήσει τις τελευταίες εβδομάδες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για την Πιστοποίηση του Ιδρύματος, διαδικασία η οποία κρίνεται απαραίτητη πλέον σε κάθε ΑΕΙ, και εξασφαλίζει τη ορθή λειτουργία και εφαρμογή κανόνων με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας σπουδών.

Η πιστοποίηση πρακτικά, είναι διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης με βάση συγκεκριμένα, διεθνώς αποδεκτά ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σκοπός της είναι η διασφάλιση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της συνολικής λειτουργίας των ΑΕΙ.  Η περιοδική πιστοποίηση της ποιότητας των ΑΕΙ αποτελεί βασική αποστολή της ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση). Η πιστοποίηση μεταξύ άλλων διασφαλίζει ότι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει τα ελάχιστα κριτήρια ποιότητας, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, αναβαθμίζει τη διεθνή αναγνώρισή των ελληνικών πτυχίων, ενισχύει την εξωστρέφεια των ελληνικών ΑΕΙ, χρησιμοποιείται ως απόδειξη επάρκειας για τη σύνδεσης ενός προγράμματος σπουδών με τον οικείο επαγγελματικό κλάδο, ενώ προαπαιτείται σε διακρατικές συνεργασίες για κοινά προγράμματα σπουδών.

Μετρημένα στα δάκτυλα του ενός χεριού είναι τα ελληνικά ΑΕΙ τα οποία δεν έχουν ακόμα πιστοποιηθεί, ένα εκ των οποίων είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Η νέα πρυτανική αρχή, έθεσε το θέμα σε υψηλή προτεραιότητα, και ξεκίνησε αμέσως διαδικασίες. Το θέμα έχει πάρει «ζεστά» ο  Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων κ. Νίκος Σαριαννίδης, ο οποίος συντονίζει το έργο τριών πενταμελών ομάδων εργασίας που έχει σχηματίσει με Καθηγητές του Ιδρύματος και  με τα εξής αντίστοιχα αντικείμενα: Την εναρμόνιση με την Οδηγία για το GDPR, την πιστοποίηση  ποιότητας ISO  κατά το πρότυπο 29990, και την πιστοποίηση ISO 37001:2016, προτύπου για την καταπολέμηση της διαφθοράς  ώστε να καταπολεμηθεί κάθε πιθανό κρούσμα διαφθοράς σε κάθε επίπεδο. Σημειώνεται πως το ΠΔΜ θα είναι πιθανότατα το πρώτο ελληνικό ΑΕΙ που θα πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο ISO 37001:2016.

Τις ημέρες αυτές από τα Στελέχη του Πανεπιστημίου, υλοποιούνται τρία θεμελιώδη έργα που θα οδηγήσουν στην ομαλή ολοκλήρωση της πιστοποίησης: Εκπονείται ο  Στρατηγικός Σχεδιασμός και το Εγχειρίδιο Ποιότητας (διαδικασίες, κανόνες, έντυπα) του Ιδρύματος,  ενώ σχηματοποιείται ο νέος Εσωτερικός Κανονισμός. Μαζί με την πρόταση πιστοποίησης θα αποτελέσουν τον οδικό χάρτη για την αναμενόμενη αξιολόγηση από την ΑΔΙΠ. Η δουλειά αυτή κρίνεται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς πρέπει να λάβει υπ” όψιν εκατοντάδες διαφορετικές διαδικασίες, οι οποίες μάλιστα γινόταν επί χρόνια σε δύο διαφορετικά Ιδρύματα, τα οποία μάλιστα δεν είχαν τον ίδιο βαθμό ωριμότητας στις διαδικασίες. Η ιδιαιτερότητα αυτή, περιπλέκει περαιτέρω το θέμα.

Σύμφωνα με τον Αρμόδιο Αντιπρύτανη κ. Σαριαννίδη, γίνεται μία πολύ σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά που δεν είχε γίνει επί δεκαετίες, ενώ το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, είναι η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως το πέρας του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Στο ερώτημα γιατί προχωρά το Πανεπιστήμιο στη διαδικασία αυτή, ο Αντιπρύτανης απαντά πως: «Και να μην υπήρχε η πιστοποίηση, έπρεπε να την εφεύρουμε, καθώς επιταχύνει την οργάνωση του Ιδρύματος. Πέρα από αυτό, ενισχύει τη βιωσιμότητα του Ιδρύματος, επίσης θα κριθεί απαραίτητο για τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου σε κάποια ερευνητικά προγράμματα, αλλά και πρόσβαση σε χρηματοδότηση, και τέλος την επιβάλλει και η ΑΔΙΠ. Σε κάθε περίπτωση όμως η παρούσα πρυτανική αρχή πιστεύει στη διασφάλιση ποιότητας και το θεωρεί απαραίτητο.»

Ένα παράπλευρο όφελος της πιστοποίησης, θα είναι σύμφωνα με τον κ. Σαριαννίδη, η λείανση των συνεπειών της υποστελέχωσης του Πανεπιστημίου σε εκπαιδευτικό και κυρίως διοικητικό προσωπικό, καθώς θα λύσει πολλά οργανωτικά θέματα: «Η πιστοποίηση θα βοηθήσει στην οργάνωση του Πανεπιστημίου, αλλά κυρίως στην επιβίωση του παρότι είναι ιδιαίτερα υποστελεχωμένο. Αντίστοιχα ΑΕΙ με το δικό μας μέγεθος, έχουν διπλάσιο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό.».

Σε ότι αφορά στη συγχώνευση των δύο πρώην Ιδρυμάτων, ο κ. Σαριαννίδης σχολίασε πως: «Έχει γίνει η πολυπόθητη συγχώνευση με επιτυχία όχι μόνο σε τυπικό αλλά και σε ουσιαστικό επίπεδο», ενώ ως επόμενο στόχο έθεσε την πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος. Πρόκειται για ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο σε συνέχεια της πιστοποίησης του Ιδρύματος, διασφαλίζει ότι το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το ΑΕΙ πληροί όλες τις τυπικές προδιαγραφές που προβλέπονται από το πρότυπο της ΑΔΙΠ, αλλά και ότι οι επιδόσεις και οι ικανότητες των αποφοίτων του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών (μαθησιακά αποτελέσματα) αντιστοιχούν στα προσδοκώμενα επαγγελματικά προσόντα που απαιτεί η κοινωνία και η αγορά εργασίας. Η πιστοποίηση αποτελεί διαβατήριο για τη συνέχιση της φοίτησης διεθνώς, και αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης.

Τέλος, εκτός από την πιστοποίηση, και στη λογική της ενίσχυσης της ταυτότητας του Ιδρύματος πέραν των αυστηρά εκπαιδευτικών και τεχνικών δράσεων, αποφασίστηκε να συσταθεί Σύλλογος Αποφοίτων του Ιδρύματος με σκοπό την καλύτερη διασύνδεση τους, αλλά και Σύλλογος με πολιτιστικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα, μέλη του οποίου θα μπορούν να είναι όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

 

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
sidiros
x

Check Also

Μαρτυρία σοκ: Ψάχναμε 27 ώρες κρεβάτι ΜΕΘ στη Φλώρινα για τον σύζυγό μου

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Ο ασθενής είχε τα πρωτα συμπτώματα σις 11 Νοεμβρίου και μετά τις πρώτες ημέρες στο σπίτι μπήκε σε ...