Αρχική > Slider > Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην Πτολεµαΐδα από αύριο Τρίτη έως και την Πέμπτη 22 Αυγούστου

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην Πτολεµαΐδα από αύριο Τρίτη έως και την Πέμπτη 22 Αυγούστου

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην Πτολεµαΐδα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στο δίκτυο της τηλεθέρµανσης ολιγόχρονης διάρκειας
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ 1 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57,τ.Α) «Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ, όπως τροποποιήθηκε µε Ν. 3542/2007».
2. Την υπ’ αριθµό 5970/ 19/1723935 από 19/08/2019 αναφορά-πρόταση του
Τ.Τ. Εορδαίας.
3. Το υπ΄ αριθµό 4085 από 19/08/2019 έγγραφο ∆ΕΤΗΠ ∆ήµου Εορδαίας.
Β. Αποβλέποντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας,
την πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του
κοινού κατά την εκτέλεση των αναγραφόµενων στο θέµα εργασιών,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο
A.1 Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχηµάτων επί της οδού Βλάστης στην
Πτολεµαΐδα, από την διασταύρωσή της µε την οδό Περγάµου έως την συµβολή της µε
οδό Β. Όλγας.
Α.2 ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων από ώρα 08.00΄ της 20-08-2019 έως 08.00΄
ώρα της 22-08-2019.
Α.3 Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται µέσω παρακαµπτήριων δηµοτικών
οδών.
Β.1 Την στένωση της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 8 (δύο ρεύµατα κυκλοφορίας) στην
Πτολεµαΐδα, στο ρεύµα κατεύθυνσης από οδό Βορείου Ηπείρου προς την οδό Ελευθερίας .
Β.2 ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων από ώρα 08.00΄ της 20-08-2019 έως 08.00΄
ώρα της 22-08-2019.
Β.3 Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται κανονικά.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52,
103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3542/2007 και το Ν.4313/2014, αφού
πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήµανση και ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα µε µέριµνα του Τ.Τ. Εορδαίας.
ΑΡΘΡΟ 3ο
-Η ισχύς της απόφασης αρχίζει µε την δηµοσίευση της σύµφωνα µε το άρθρο
109 του Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και
την τοποθέτηση σχετικής σήµανσης.

Κοζάνη, 19 Αυγούστου 2019
Ο
∆ιευθυντής
Σπυρίδων ∆ΙΟΓΚΑΡΗΣ
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team