Αρχική > Αγγελίες Εργασίας > ΔΕΗ: Προσλήψεις 75 ατόμων στον ΑΗΣ Καρδιάς με 8μηνα – ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕΗ: Προσλήψεις 75 ατόμων στον ΑΗΣ Καρδιάς με 8μηνα – ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email
subscribe!

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 21 του Ν. 2190/94.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εβδομήντα πέντε (75) ατόμων για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων  αναγκών του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

 

Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (ΔΕ) 8 μήνες 8
Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων  (ΔΕ) 8 μήνες 48
Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό)  (ΔΕ) 8 μήνες 7
Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων & Φορτωτών) (ΔΕ) 8 μήνες 3
Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό (ΔΕ) 8 μήνες 5
 Οδηγοί, Μηχανοδηγοί – χειριστές (Οδηγοί  αυτοκινήτου με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (ΔΕ) 8 μήνες 3
Χειριστής Μηχανημάτων  Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (Χειριστής Αυτοκινούμενου Γερανού) (ΔΕ) 8 μήνες 1

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

Οι υποψήφιοι πρέπει:

  1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ιδιαιτέρως ότι οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν αποκλειστικά και μόνο στις εργασίες για τις οποίες προσλαμβάνονται.

Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για μια από τις παραπάνω θέσεις καθώς και τα κριτήρια επιλογής των προσλαμβανομένων αναφέρονται στην Ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στη ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ και στο χώρο ανακοινώσεων της Νομαρχίας Κοζάνης και στους Δήμους Κοινότητες του Νομού Κοζάνης.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Διοικητήριο του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 14km Εθν. Οδού ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, (αρμόδιοι υπάλληλοι ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΪΑ, και ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  τηλ. επικοινωνίας:2461055582 ) εντός προθεσμίας δεκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε (2) τοπικές εφημερίδες (1 Πτολεμαϊδα – 1 Κοζάνη) ή της ανάρτησής της στον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των Δημοτικών καταστημάτων, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ. 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν απευθείας τις αιτήσεις τους στο Διοικητήριο του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ από 29/07/2019 έως και 07/08/2019  κατά τις ώρες 08:00΄έως 14:00΄.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε.

  ΑΛ. ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ

 Διευθυντής  Κλάδου  ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
sidiros
x

Check Also

Προσλήψεις 9 ατόμων στο Δήμο Δεσκάτης Γρεβενών

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Ο Δήμος Δεσκάτης ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ για την κάλυψη εποχικών αναγκών. Δείτε την ...