Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Κοινωνία > Χορήγηση αδειών Κοινόχρηστου Χώρου στο Δήμο Αμυνταίου- Τι απαιτείται από τους ιδιοκτήτες

Χορήγηση αδειών Κοινόχρηστου Χώρου στο Δήμο Αμυνταίου- Τι απαιτείται από τους ιδιοκτήτες

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Δυνάμει του Ν. 4688 ο οποίος δημοσιεύτηκε στο Τεύχος Α ‘ 101/24/05/2020 και του άρθρου 65 σχετικά με τις ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε ) μέσα στα πλαίσια αντιμετώπισης του Covid 19, ο Δήμος Αμυνταίου καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες καταστημάτων που διαθέτουν την απαραίτητη άδεια, να καταθέσουν αίτηση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου,  η οποία πρέπει να συνοδεύεται από σκαρίφημα του αιτούμενου χώρου ( κάτοψη εξωτερικού χώρου ), ώστε οι Υπηρεσίες του Δήμου να ξεκινήσουν την επεξεργασία τους.

Επιπλέον στους ιδιοκτήτες καταστημάτων που διαθέτουν την απαραίτητη άδεια και δεν δύναται να καταθέσουν αίτηση κατάληψης επιπλέον κοινόχρηστου χώρου, ο Δήμος Αμυνταίου τους καλεί να καταθέσουν αίτηση για την χορήγηση μείωσης των τελών του έως και 50%.

Τέλος οι ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν διαθέτουν την απαραίτητη άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και επιθυμούν να τους χορηγηθεί, καλούνται άμεσα να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

Επισυνάπτονται σχετικά αρχεία με τα δικαιολογητικά για την κάθε κατηγορία αιτήσεων .   

   

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΘΕΜΑ:        Χορήγηση πρόσθετου Κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων
ΑΙΤΗΣΗ Επώνυμο: Σας υποβάλλω συνημμένα τα δικαιολογητικά για
Όνομα: να προβείτε στην έκδοση  άδειας
Όνομα Πατρός: Κατάληψης  πρόσθετου Κοινοχρήστου χώρου για
Όνομα Μητρός: τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων
Επάγγελμα: Ειδικότερα:
Κάτοικος (α) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα (εις τριπλούν)
Δ/νση (β)  Φωτογραφίες του. καταστήματος και του
Τηλέφωνο:   αιτούμενου χώρου
 
(γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβα γνώση του
Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου
Αμυνταίου Αμύνταιο / /_________________________ (δ)       Βεβαίωση  της παρ.4 του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 με τη συγκατάθεση του χρησιμοποιούντος ή κατέχοντος τα ακίνητα (αν ο ενδιαφερόμενος: αιτείται την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν παρακείμενου καταστήματος ή κατοικίας Ο/Η Αϊτών (Ονοαατεπώνυιιο- υπονοαφίι)

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ……………….

………………………………………………..

Α.Φ.Μ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ………………………….

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ….………………….

……………………………………………….

ΤΗΛ………………………………………….. ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………….

ΟΝΟΜΑ……………………………………..

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ………………………….

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ………………………………..

………………………………………………..

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ…………………………

………………………………………………..

Συνημμένα προσκομίζονται:

  1. Αντίγραφο άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος.

Αμύνταιο ……………………..2020

 

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2020

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου εμβαδού ………….………………….  τ.μ. για το έτος 2020, προκειμένου να τοποθετήσω ………………………………………………..

Δηλώνω υπεύθυνα γνωρίζοντας, τις κυρώσεις του Ν.1599/1986,  ότι

α) Ο χώρος που αιτούμαι δεν έχει μεταβληθεί από τον αρχικό, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που έχει κατατεθεί στην υπηρεσία σας, και έχει ανανεωθεί η διαγράμμιση του ώστε να είναι εμφανής.

β) Ο αριθμός τραπεζοκαθισμάτων που θα αναπτυχθούν στον αιτούμενο χώρο είναι μειωμένος κατά……% για την εναρμόνιση με τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ 32009

Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ

                                                                                                           

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team