Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Slider > 8μηνα στη ΔΕΗ – 191 Θέσεις στο Λ.Κ.Δ.Μ.

8μηνα στη ΔΕΗ – 191 Θέσεις στο Λ.Κ.Δ.Μ.

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά εκατόν ενενήντα ενός (191) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας οκτώ (8) μήνες, βάσει του άρθρου 21 του Ν2190/94, όπως ισχύει.

Ο αριθμός, οι ειδικότητες και οι Μονάδες απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από  18 έως 65 ετών.

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ. αριθμ. 3 και στα σχετικά παραρτήματα, τα οποία αναρτώνται στη Μονάδα/Μονάδες της υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και το χώρο ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων του Δήμου / των Δήμων, όπου αυτές εδρεύουν.

Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ, υπ. αριθμ. 3, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα, καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης, αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ  www.dei.gr.  ακολουθώντας τη διαδρομή Απασχόληση —› Θέσεις Εργασίας —› Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν την Αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ,  ΣΟΧ.ΔΕΗ – ΛΙΓ/ΧΕΙΑ. ΑΗΣ/ΥΗΣ. ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο                          από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας                      στην ακόλουθη Διεύθυνση ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας – 7ο χλμ. Πτολεμαΐδας Κοζάνης,                               υπόψη κας ΣΕΒΕΝΤΕΚΙΔΟΥ Βαλασίας & ΘΕΟΧΑΡΗ Ευαγγελίας, (τηλέφωνα επικοινωνίας 24630-52437 & 24630-52218).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από  02.01.2019 ημέρα Τετάρτη έως και 11.01.2019 ημέρα Παρασκευή.

 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΜΑΧΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΜ/ΣΗΣ ΛΚΔΜ

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team