Αρχική > Ελλάδα > ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ: 283 εκ.€ για τη Δυτική Μακεδονία την περίοδο 2014-2020

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ: 283 εκ.€ για τη Δυτική Μακεδονία την περίοδο 2014-2020

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email


Δάλλας


espa

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Παρασκευή 23 Μαΐου το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 26 δις ευρώ (δημόσια δαπάνη), το οποίο συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία ΕΤΠΑ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ.
Για τη Δυτική Μακεδονία
Ο προϋπολογισμός του ΕΣΠΑ για τη Δυτική Μακεδονία ανέρχεται σε 283.267.708,587 ευρώ, ενώ με την εκτίμηση δημοσίας δαπάνης ανέρχεται στα 352,7 εκατομμύρια €.
Το ελληνικό ΕΣΠΑ είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των «28» που εγκρίνει η Κομισιόν (μετά της Δανίας και της Γερμανίας), γεγονός που όπως σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκης είναι αποτέλεσμα της έγκαιρης προετοιμασίας, που ξεκίνησε ενάμιση χρόνο πριν και παράλληλα της καλής συνεργασίας και διαβούλευσης με τις 13 περιφέρειες, τα υπουργεία και τις υπηρεσίες της ΕΕ.
Η έγκριση του προγράμματος, συνολικού ύψους 26 δισ. ευρώ δίνει το «πράσινο φως» για την έναρξη των προκηρύξεων οι οποίες μέσα στη χρονιά, όπως ανακοινώθηκε, θα αφορούν:
•Απασχόληση-εκπαίδευση-κατάρτιση νέων.
•Ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων (μακροχρόνια άνεργοι, ΑΜΕΑ, κ.α.)
•Αντιμετώπιση της φτώχειας
•Υποστήριξη ανέργων για δημιουργία επιχειρήσεων
•Επιταγές (vouchers) για πρόσληψη νέων ανέργων
•Απασχόληση ανέργων σε δράσεις κοινωφελούς εργασίας
•Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών (συνέχιση του προγράμματος Εξοικονομώ κατ” Οίκον).
Τα προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα (για την ανεργία, τη φτώχεια, κλπ.) θα είναι εμπροσθοβαρή, δηλαδή το μεγαλύτερο τμήμα των κονδυλίων θα διοχετευθεί στην κοινωνία κατά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του προγράμματος οπότε τα κοινωνικά προβλήματα είναι περισσότερο οξυμένα λόγω της κρίσης.
Θα ακολουθήσει η επίσημη υποβολή στην ΕΕ για έγκριση των επιμέρους επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
Τα βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρησιακών προγραμμάτων και οι δράσεις που θα ενισχυθούν έχουν ως εξής:
1. «Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα – Καινοτομία».
Προϋπολογισμός: 4,55 δισ. ευρώ
Το μεγαλύτερο πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο θα απορροφήσει το 25 % των πόρων.
-9 τομείς προτεραιότητας που προέκυψαν από μελέτες του ΙΟΒΕ, του ΚΕΠΕ και της McKinsey: Τουρισμός, Αγροδιατροφικός τομέας, Logistics, Περιβαλλοντική Βιομηχανία, Φάρμακα-Υγεία, Παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Δημιουργικές Βιομηχανίες και πολιτισμός.
Ενισχύσεις για: εξαγωγικές επιχειρήσεις, πιστοποίηση (branding) αγροδιατροφικών προϊόντων, νέες επιχειρήσεις από νέους-γυναίκες, τουριστική προβολή, εξοικονόμηση ενέργειας, ανακύκλωση – αξιοποίηση αποβλήτων, καινοτομία
2. «Μεταρρύθμιση του Δημοσίου»
Προϋπολογισμός: 0,5 δισ. ευρώ
Δράσεις: Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες, εκσυγχρονισμός της δικαιοσύνης, αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού, αναβάθμιση ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού, Αναδιοργάνωση δομών και λειτουργίας, Δράσεις διαχείρισης της μετανάστευσης, Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Υγείας
3. «Περιβάλλον-Μεταφορές»
Προϋπολογισμός: 4,2 δισ. ευρώ
Δράσεις: Ολοκλήρωση Διευρωπαϊκού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης, Έργα αεροδρομίων, λιμενικά έργα, Διαχείριση αποβλήτων, Νέες υποδομές αλλά και ολοκλήρωση έργων του προηγούμενου ΕΣΠΑ
4.«Εκπαίδευση-Κατάρτιση-Απασχόληση»
Προϋπολογισμός: 2,5 δισ. ευρώ
Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ από 25% σε 31%
Δράσεις: Κατάρτιση-βελτίωση δεξιοτήτων, Κουπόνια ανέργων, Βρεφονηπιακοί σταθμοί, Εκσυγχρονισμός ΟΑΕΔ, Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για νέους, γυναίκες , μακροχρόνια άνεργους, Καινοτόμα προγράμματα για την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, Σύνδεση της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης με την αγορά εργασίας, Μείωση πρόωρης εγκατάλειψης σχολείου, Απασχόληση νέων
5. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Προϋπολογισμός: 5,2 δισ. ευρώ εκ των οποίων 1,5 δισ. ευρώ μέσω ΠΕΠ
•Επενδύσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
•στήριξη των παραγωγών προϊόντων με συγκριτικό πλεονέκτημα και εξαγωγικό χαρακτήρα,
•στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορία αγροτικών προϊόντων
•στήριξη των νέων γεωργών για τη δημιουργία βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων
•διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο,
•υποστήριξη πιλοτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, προϊόντων και τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων
6. Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας
Προϋπολογισμός (εκτιμώμενο ποσό) 333 εκατ. ευρώ
•επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο σύνολο των κλάδων του τομέα (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, εμπόριο και μεταποίηση),
•Ενίσχυση των υδατοκαλλιεργειών για την παραγωγή ειδών με εμπορική αξία
•Προώθηση της καινοτομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας του τομέα της αλιείας
•Βελτίωση της οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προϋπολογισμός: 6,75 δισ. ευρώ
Αύξηση του ποσοστού των ΠΕΠ στο συνολικό πρόγραμμα από 22% στο 35%.
•Ξεχωριστό πρόγραμμα για κάθε Περιφέρεια (ΠΕΠ) ΜΟΝΟ για ΕΤΠΑ και ΕΚΤ
•Όλες οι Περιφέρειες θα διαχειριστούν περισσότερους πόρους σε σχέση με το σημερινό πρόγραμμα
•Έμφαση σε αναπτυξιακά έργα αλλά και επιχειρηματικότητα, κοινωνικές δράσεις
•Πολυτομεακά και πολυταμειακά προγράμματα

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
sidiros
x

Check Also

Ανατροπές στα rapid test εμβολιασμένων ασθενών και συνοδών σε νοσοκομεία

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Ο Υπουργός Υγείας κ. Πλεύρης διευκρίνισε ότι θα βγει νέα απόφαση η οποία θα ορίζει ότι οι εμβολιασμένοι ...