Αρχική > Ατζέντα Προσλήψεων > Τρεις Επιστημονικούς συνεργάτες προσλαμβάνει το “Κέντρο Περιβάλλοντος” Δυτ. Μακεδονίας – Δείτε τις ειδικότητες

Τρεις Επιστημονικούς συνεργάτες προσλαμβάνει το “Κέντρο Περιβάλλοντος” Δυτ. Μακεδονίας – Δείτε τις ειδικότητες

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Τρεις εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες προσλαμβάνει το Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ.) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα, με συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.ΠΕ. που ελήφθη στις 4 Ιανουαρίου 2018.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Εκτέλεση χημικών αναλύσεων στερεών καυσίμων και ορυκτών υλών στο πρότυπο χημικό εργαστήριο Βόρειας Ελλάδας (ΠΧΕ.ΒΕ.) και εφαρμογή όλων των δια­δικασιών που προβλέπονται στα πλαίσια πιστοποίησης του ΠΧΕ.ΒΕ. κατά ΕΝ ^Ο 17025, ΔΥΠΠ-1314», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τρεις (3) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών διάρκειας 12 μηνών.

Οι θέσεις και ειδικότητες έχουν ως εξής:

Κωδ.

θέσης

Ειδικότητα Αντικείμενο Προσόντα
1 Π.Ε. Χημικού Μηχανικού ή Χημικού

(αρ. θέσων 1)

Εκτέλεση χημικών αναλύσεων και τεχνικός υπέυθυνος –  Τεκμηριωμένη εμπειρία σε πιστοποιημένο Ερ­γαστήριο κατά ^Ο 17025 τουλάχιστον δύο ετών (24 μηνών)

–   τεκμηριωμένη εμπειρία σε αναλύσεις στερεών καυσίμων(λιγνίτη) τουλάχιστον δύο ετών (24 μη­νών)

–   τεκμηριωμένη εμπειρία τεχνικού υπευθύνου σε 18017025 τουλάχιστον δύο ετών (24 μηνών)

2 Π.Ε. Χημικού Μηχανικού ή Χημικού

(αρ. θέσων 1)

Εκτέλεση

χημικών

αναλύσεων

–  Τεκμηριωμένη εμπειρία σε πιστοποιημένο Ερ­γαστήριο κατά ^Ο 17025 τουλάχιστον δύο ετών (24 μηνών)

–   τεκμηριωμένη εμπειρία σε αναλύσεις στερεών καυσίμων(λιγνίτη) τουλάχιστον δύο ετών (24 μη­νών)

3 Π.Ε. Χημικού

Μηχανικού,

Βιοχημικού ή

Μηχανικού

Ενεργειακών

Πόρων

(αρ. θέσων 1)

Εκτέλεση

χημικών

αναλύσεων

–  Τεκμηριωμένη εμπειρία σε πιστοποιημένο Ερ­γαστήριο κατά ^Ο 17025 τουλάχιστον 24 μηνών

–   τεκμηριωμένη εμπειρία σε αναλύσεις στερεών καυσίμων(λιγνίτη) τουλάχιστον δύο ετών (24 μη­νών)

Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι:

  1. Αίτηση
  2. Πτυχίο Α.Ε.Ι.
  3. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα
  4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο για μία από τις τρεις κατηγορίες θέ­σεων. Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 11-01-2018 στο Κέντρο Περιβάλλοντος

(Ταχυδρομική διεύθυνση: 1ο χλμ.  Πτολεμαΐδας – Κοζάνης 50200 Πτολεμαΐδα».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσι­μες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 2463053666

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr

Συντάκτης: e-ptolemeos team