Αυτό, βέβαια, που αξίζει περισσότερο από (το κάθε) βραβείο είναι οι πλούσιες εμπειρίες που αποκόμισαν οι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου από μια άριστα οργανωμένη και απαιτητική διαδικασία διαγωνισμού και κυρίως, η σταθερή συνέχεια στις δράσεις της σχολικής μονάδας και η αδιάλειπτη παρουσία της με τα διάφορα σχήματα και σύνολά της σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής!

Ο Διευθυντής του
Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας
Ταγτεβερενίδης Παύλος