Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Αρχείο Ετικετών: Πρωτοσύγκελλος Νικηφόρος Μανάδης

Αρχείο Ετικετών: Πρωτοσύγκελλος Νικηφόρος Μανάδης

Ἄει, Κιρὸς πανιά-Κιρὸς πιδγιά – του π. Νικηφόρου Μανάδη

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemailΝτὶπ στοὺ τυχαίου μὶ λιέει ἡ μάνναμ’ τοὺ προυΐ, «κιρὸς πανιά-κιρὸς πιδγιά». Κι τὶ θέλ’ νὰ πῆ αὐτόσισια ἡ λόγους, ἀ ρὰ μάννα; Νὰ, μὶ λιέει, εἶνι κιρός, π’ τὰ κουρίτσια ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Μόρ’ κουρίτσιμ’, νὰ τοὺ φασκιώντς τοὺ κούτσκουσ’ ἀ κὶ νὰ τοὺ βάντς στοὺ μπισίκ’!- του π. Νικηφόρου Μανάδη

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemailἸά, ἔτσιας ἴλιγι ἡ μπάμπουσ’ ἡ Στέργηνα. Θὰ ἦσαν, ἀ ρὰ πιδίμ’, κάνα πέντ’ ἕξ’ μῆνις κούτσκου. Σὰ νὰ σὶ βλέπου τώρα. Σ’εἶχα φασκιουμένουν κι σὶ σὶ πῆρι ἡ μπαμπάκασ’ στὰ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Σμάδγια κι ὅ,τ’ ἄλλου στὰ ζουντανά μας.- του π. Νικηφόρου Μανάδη

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemailΛέου τ’ μάνναμ’ κι αὐτὴν μὶ τὰ λιέει ὅλα γιὰ τοὺ χουργιό. Τ’ρώτσα σήμιρα γιὰ τὰ σμάδγια ἀποὔχαμι στὰ ζουντανά μας κι αὐτὴν μεἶπι. «Ἰὰ νὰ δῆς μὶ λιέει. Στὰ γίδγια ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Στὰ τριήμερά του. Ὑπὲρ τοῦ Ζὰν Ζανὸ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν!- του π. Νικηφόρου Μανάδη

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail«Σώζεις καὶ Τελώνας Ἰησοῦ». Ἔτσι γράφει ὁ στίχος στὸ Συναξάρι τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου στὶς 16 Νοεμβρίου. Ἕνας λόγος ποὺ ταιριάζει καὶ στὸ Συναξάρι τοῦ πασσίγνωστου στὴν Πτολεμαΐδα ὡς Ζὰν Ζανό, ἢ ...

Διαβάστε Περισσότερα »


epe centro metaptyxiako

Β’. Γενέσιο Παρθένου Μαρίας- του π. Νικηφόρου Μανάδη

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Ὦ Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα, ἅγιο ζευγάρι. Δεχθῆτε ἀπὸ μένα τὸν λόγο τοῦτο στὰ γενέθλια. Ὦ θυγατέρα τοῦ Ἰωακεὶμ καὶ τῆς Ἄννας καὶ Κυρία. Δέξου τὸν λόγο τοῦ ἁμαρτωλοῦ δούλου σου, ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Α’. Στὸ Γενέσιο τῆς Θεοτόκου 8 Σεπτεμβρίου- του π. Νικηφόρου Μανάδη

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Γιὰ ποιὸν λόγο ἡ Παρθένος μητέρα γεννήθηκε ἀπὸ μία στεῖρα; Ἐπειδὴ ἔπρεπε νὰ ἀνοίξη ὁ δρόμος γιὰ τὸ μοναδικὸ καινούργιο κάτω ἀπὸ τὸν ἥλιο. Γιὰ τὴν ἐπικεφαλίδα τῶν θαυμάτων καὶ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Λόγος ΙΗ´- Στὴν Ἡρωδιάδα- του π. Νικηφόρου Μανάδη

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail α´. Τὸν χορὸ τῆς Ἡρωδιάδος θὰ στηλιτεύση ὁ λόγος μας. Θὰ ἐκπομπεύση τὴν ἄθεη μανία τῶν γυναικῶν. Θὰ μνημονεύση τὸν Ἡρώδη ποὺ εἶχε γίνει αἰχμάλωτος τῆς ἀκολασίας καὶ τὸν Βαπτιστὴ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ὄι, σκουθῆτι, βγῆκι ἡ Μπάλιους, ρά- του π. Νικηφόρου Μανάδη

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Τώραϊας καναδγυὸ προυϊνὰ πααίνου στ’ μάνναμ’ λίγου ἀργότιρα κι τ’ λέου, Ἄει μά, σήκου, βγῆκι ἡ Μπάλιους. Κι αὐτὴν μὶ λιέει, Ἅμ’εἶδις; Ἀρχόντιψα κι γώ. Κάναν κιρὸ ξικινοῦσα τ’μέραμ’  στς ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Στοὺν ἔρμου κι στοὺν ἅλιμου κι στοὺν ξάλιμου τόπου- του π. Νικηφόρου Μανάδη

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Ἅμα μπουμπουνοῦσι, ἄστραφτι κι ἔρχνι κιραυνοὶ, οἱ μπάμπις μας στοὺ χουργιό πάηναν κα’ τοὺ καμίν’ κι τοὺν σχουλικὸ τοὺν κήπου τηροῦντας κα’ ‘νΚουζάν, ἔκαμναν τοὺν σταυρό τις κι ἴλιγαν, «στοὺν ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Στοὺ βατσινόϊ- του π. Νικηφόρου Μανάδη

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Κατιβαίνουντα σν Ἀργασταριὰ μὶ τοὺ γάργαρου κι κρύου νιρὸ ἰκεῖ ζιρβὰ μιριὰ ἀντίκρυτα ἀπ’ τοὺ Ζαραβιγκάθκου τ’ἁλών’εἶχι χουράφ’ ἡ ἀδιρφόζμ’ ἡ Πουστόλτς. Δίπλα ἀπ’ τοὺν Πουστόλ’ εἶχι χουράφ’ ἡ Μαστρουγιώρς. ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Στὴν μνήμη τοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου- Γράφει ο π. Νικηφόρος Μανάδης

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Σημάδεψε τὴ ζωή μας καὶ πολλὲς φορὲς ἀναπολοῦμε  λόγια καὶ ἔργα του, στὸν ξύπνο καὶ στὸν ὕπνο μας. Τὶς μέρες αὐτές, ἐπίκαιρα, συνάντησα μιὰ σελίδα στὸ ὑπέροχο βιβλίο τοῦ πρωτ. ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Οἱ Καλουγρίτσις!- του π. Νικηφόρου Μανάδη

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail «Ἔτσιας ἴλιγάμι στοὺ χουργιὸ τὰ φριέσκα, τὰ μκρὰ μπακάκια. Ἦταν γιουμάτου ἰτότις μπακάκια σιαπέρα κα’ τς Μπάρις στοὺ Σταυρὸ πααίνουντας κα’ τοὺ Τρανόβαλτου. Κι οἱ Βυροὶ κάτ’ στς Μάρους κι ...

Διαβάστε Περισσότερα »