Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Αρχείο Ετικετών: Συνεδρίαση

Αρχείο Ετικετών: Συνεδρίαση

Συνεδριάζει (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) την Δευτέρα 1 Μαρτίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemailΈχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (τεύχος Α’ 55/11-3-2020) και του υπ’ αριθ. 33954/2-6-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση (με ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Συνεδριάζει την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου (με τηλεδιάσκεψη μέσω e presence.gov.gr) το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemailΚαλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω e presence.gov.gr κατ’  εφαρμογή  της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020  (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ), και  33282/29-5-20  ( ΑΔΑ : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ) εγκύκλιοι του ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Συνεδριάζει (με τηλεδιάσκεψη) την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Βόίου

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemailΣας προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020, τεύχος Ά)  και σε συνέχεια της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (ΦΕΚ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ειδική συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) για το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemailΕιδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, την 18 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30μμ, με θέμα ημερήσιας διάταξης τα εξής:   ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Συνεδριάζει την Τετάρτη 18/2 (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemailΤακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, την 18 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:15μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: Συζήτηση ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Συνεδριάζει σήμερα  1 Φεβρουαρίου(μέσω τηλεδιάσκεψης)  το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemailΣυνεδριάζει σήμερα 1-2-2021 και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας, μέσω τηλεδιάσκεψης, για λήψη αποφάσεων επί των  παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης :   Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021. Εισηγητής : O Αντιδήμαρχος ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού σήμερα Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemailΣας καλούμε σε έκτακτη, κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις α)του άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Κατεπείγουσα συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr) του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemailΈχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (τεύχος Α’ 55/11-3-2020) και του υπ’ αριθ. 33954/2-6-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Κατεπείγουσα  Συνεδρίαση (διά περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemailΈχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (τεύχος Α’ 55/11-3-2020) και του υπ’ αριθ. 33954/2-6-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Συνεδριάζει (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom) την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemailΈχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Συνεδριάζει την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου (με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail  Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , και την ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Συνεδριάζει την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemailΤην Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:   Συζήτηση για την οικονομική κατάσταση του Δήμου ...

Διαβάστε Περισσότερα »