Αρχική > Αρχείο Ετικετών: Αρχιμανδρίτης π. Νικηφόρος Μανάδης (σελίδα 9)

Αρχείο Ετικετών: Αρχιμανδρίτης π. Νικηφόρος Μανάδης

Ἔχ’ ὁ Θεὸς τὴν ἔγνοια τ’ Ξέρ’ τὸ πρόβλημα! – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Μὲ πόσην ἁπλότητα καὶ βεβαιότητα ἔλεγε αὐτὸν τὸν λόγο ἡ  ὑπέροχη κάποτε κυραΛένη! Καὶ τώρα ὑπέροχη εἶναι, ἀλλὰ  ἐγήρασε. (Τώρα ἐγήρασα, λέει καὶ ὁ ἅγιος Σιλουανός). Τὸν ἔλεγε ἰδίως σὲ στεναχώριες καὶ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Τὸ μεγαλείτερο κακό! – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Ἐρευνοῦμε τὸ κακὸ καὶ βρίσκουμε τὸ πρῶτο καὶ μεγαλείτερο. Βρίσκουμε τὴ ρίζα του. Πῶς ξεκίνησε. Τὸ κακὸ δὲν εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ. Ἀπορεῖ ὁ προφήτης λέγοντας. «Πῶς ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Μεγαλυνέσθω Χρυσόστομος – Στὴν ἱερὴ μνήμη του 13 Νοεμβρίου 2018 – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Οὐδὲ μαρτυρίου αἷμα ταύτην δύνασθαι την ἁμαρτίαν (τοῦ σχίσματος) ἐξαλείφειν Ἐὰν θέλουμε νὰ ἀπολαμβάνουμε τὸ Πνεῦμα τὸ ὁποῖο ἔρχεται ἀπὸ τὴν κεφαλή, τότε πρέπει νὰ εἴμαστε ἑνωμένοι μεταξύ μας. Δύο εἶναι οἱ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Κι ὅμως Τὸ ξερὸ θὰ βλαστήση! – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Ἀφοῦ ξεράθηκε, σίγουρα δὲν μπορεῖ νὰ βλαστήση. Κι ἀφοῦ ἔγινε σκόνι, στάχτη, χῶμα, πῶς θὰ ἀναστηθῆ; Ὅπως λέν, ἕνα τέτοιο γεγονὸς δὲν γίνεται μὲ καμμιὰ Κυβέρνησι, οὔτε ἄκρα ἀριστερά, οὔτε βασιλικιά, κι ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ναί, ἀπ’ τὸ χῶμα κι ἀπ’ τὴ στάχτη! – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Προκαλεῖται ὁ λογισμός μας ἀκούγοντας γιὰ ἀνάστασι τῶν σωμάτων τῶν ἀπὸ αἰώνων καὶ τῶν φρέσκων νεκρῶν, τέλος δὲ καὶ τῶν ἑαυτῶν μας! Τριβελίζει μέσα μας σὰν σαράκι τὸ ἐρωτηματικό, ἡ ἀμφισβήτησι, ἡ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ἄφες αὐτήν, ὅτι ἡ ψυχὴ αὐτῆς κατώδυνος… – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

ΚΑΙ πάλι ἀπὸ τὸν προφήτη Ἐλισαῖο ἀντλοῦμε λόγον ὠφελείας. Εἶναι ἡ ὠφέλεια αὐτὴ γιὰ τὴν ὁποία ὁ θεόπνευστος ὁρισμὸς τοῦ ἀποστόλου Παύλου ὁρίζει γιὰ τὸν λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς. «Πᾶσα Γραφὴ θεόπνευστος ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Περισσότεροι εἶναι μαζί μας… – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ὑπέροχης διδασκαλίας, πίστεως καὶ φρονηματισμοῦ εἶναι τὰ ὅσα συνέβησαν ἐπὶ τοῦ προφήτου Ἐλισαίου, μαθητοῦ καὶ διαδόχου τοῦ προφήτου Ἠλία. «Ὁ βασιλιᾶς τῆς Συρίας κίνησε πόλεμο κατὰ τοῦ Ἰσραὴλ καὶ στρατοπέδευσε κάπου ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ευγενής ψυχή! – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

ΗΡΘΕ στὸ μοναστήρι εὐγενὴς ψυχὴ ἐφήβου μαθητοῦ μαζὶ μὲ τοὺς γονεῖς του. Ἦλθε, ὄχι γιὰ νὰ ζητήση κάτι γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ νὰ δώση ἀπὸ τὸν ἑαυτό του. Ἦλθε νὰ παραδώση ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Διαρρήξατε τας Καρδιάς…. – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

ΑΥΤΗΝ τὴν πρωτότυπη συμβουλὴ καταθέτει ὁ προφήτης Ἰωὴλ 2,13 ποὺ γιορτάζει σήμερα 19 Ὀκτ. «Διαρρήξατε τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ μὴ τὰ ἱμάτια ὑμῶν καὶ ἐπιστράφητε πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν ὑμῶν, ὅτι ἐλεήμων ...

Διαβάστε Περισσότερα »

 Ἀλέξ, τὄμαθις; Γηννήθκι πουντικούλ’… – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

ΜΝΙΑ φουρὰ κι ἕναν κιρό, ἀπ’ λέν’ στὰ παραμύθχια, οὐγγοῦσι πουλὺ ἕνα τρανὸ β’νό. Ἦταν ἱτμόγιννου. Φσοῦσι, ξιφσοῦσι, οὐγγοῦσι, ξιουγγοῦσι κι ὅλ’ καρτιροῦσαν σὰν τὶ θὰ γιννοῦσι τοὺ β’νό τς. Χρόνια οὐχταλιοῦνταν ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Γιατὶ ἀργοπορεῖς; – Μιμήσου τὸν Δεσπότη! – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

ΜΑΚΑΡΙ νὰ τὸ πετυχαίναμε αὐτό! Νὰ μιμούμασταν σὲ ὅλα τὸν Δεσπότη μας! Εἴτε παιδιόθεν, εἴτε καὶ λίγο πρὶν τὸ τέλος! Νά, ποῦ βρίσκεται ὁ ἁγιασμός μας. Σαὐτὴν τὴν μεγαλειώδη μίμησι. Ἐδῶ εἶναι ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ἐκ τοῦ περὶ Συγχωρήσεως ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσμα. Πρόσχωμεν! – Γράφει ο Αρχιμανδρίτης Νικηφόρος Μανάδης

ΣΥΓΓΝΩΜΗ γιὰ τὴν παραποίησι τοῦ λειτουργικοῦ λόγου. Ὅμως ὑπάρχη συμβατότης-συμφωνία μὲ τὸ περὶ συγχωρήσεως πνεῦμα τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου. Ἡ ἁγία Συγχώρησι εἶναι ἡ μετὰ ἀκριβείας ΜΙΜΗΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ! Τότε τοῦ μοιάζουμε καὶ εἴμαστε ...

Διαβάστε Περισσότερα »