Αρχική > Αρχείο Ετικετών: Αρχιμανδρίτης π. Νικηφόρος Μανάδης (σελίδα 5)

Αρχείο Ετικετών: Αρχιμανδρίτης π. Νικηφόρος Μανάδης

Ὁ ἄσωτος καὶ ἡ ἐπιστροφή του! – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Λέμε ἐθιμικὰ στὴ ροὴ τοῦ χρόνου, ὅτι εἶναι ἡ ἑβδομάδα του. Μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ ὁλόκληρος ὁ χρόνος ἀσωτεία. Καὶ πόσων ἀνθρώπων νὰ εἶναι ἄσωτη ὁλόκληρη ἡ ζωή. Ἢ νὰ εἶναι καὶ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Τελώνης ἢ Φαρισαῖος; Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Μόνο ἂν εἶμαι δίκαιος, θὰ μὲ ἀκούση ὁ Θεός; Καὶ ἂν θὰ εἶμαι ἁμαρτωλὸς καὶ ἄχρηστος, δὲν θὰ μὲ ἀκούση; Τελικὰ ποιὸν δρόμο ἂν βαδίσουμε θὰ Τὸν συναντήσουμε καὶ θὰ μᾶς ἀκούση; ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Τὰ γουμάργια ἔχν πιρσσότιρ’ νουή…- Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Δὲν σών’ νὰ μᾶς λιέη αὐτὴν ἡ μάνναμ’ ἱστουρίις ἀ κὶ παροιμίις. Μαζὶ μὶ τ’χάραξ’ γκαλντιρίμ’ γιὰ τν Ἀργασταριὰ μὶ τοὺ γουμάρ’ ἀμπρουστά (μὶ τοὺ συμπάθχιου), σήμιρα μᾶς εἶπι κι ἄλλου ἕνα. ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Κατιβαίνουντας κι ἀνιβαίνουντας ‘νἈργασταριά – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Ἢ κατιβαίνουντας ἢ ἀνιβαίνουντας ἦταν ἴδγιους ἡ δρόμους. Σιακάτ’ ἦταν κατήφουρους. Ἅμα γκουντρουγκλοῦσις ἀπ’ ‘νκουρφή, ἔφτανις ντὶπ κάτ’ στ’ βρύσ’. Ἅμα τν ἀνέβηνις, οὐχταλιοῦσαν δικαϊφτὰ φουρὲς μέχρι νἄφτανις στοὺ Ζαραβιγκάθκου τ’ἁλών’. Κι ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Πλέξιμου μὶ χαντρούλια – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Φόντας τὰ πιδγιὰ κι οἱ ἄντρ’ στοὺ χουργιό μας ἔπιζαν στοὺ μισουχώρ’ τοὺν ἁϊΒασίλ’ οἱ φουστανιλάδις βαστοῦσαν στοὺ χέρ’ ἀπάν’ ἀπ’ ‘νἀπαλάμ’ φιδούλια ἀπ’ ἦταν πλιγμένα μὶ τοὺ τσιγγιλάκ’ ἀ κὶ  χαντρούλια. ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Μᾶς ἔκουψαν τς κόσις – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Ἤμασταν δασκαλούλια κι μεῖς τὰ κουρίτσια ἰτότι εἴχαμι ὅλα κόσις. Τς ἔπληκάμι κάθι προυΐ, ἀφοῦ νιβουμάσταν. Μᾶς ἦρθι κα’ τοῦ 1938 μνιὰ καλὴ δασκάλα ἀπ’ ‘νΚουζάν’, ἡ Κικὴ Χασάπη. Αὐτὴν νοίκιαζι στοὺ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Γιὰ τοὺ 1912 – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Ἴλιγαν ἡ πατέραζμ’ κι ἡ μάνναμ’. Ἰτότι σν’ἀπιλιφθέρουσ’ ἀπ’ τς ἀντίχριστ’ τς Τοῦρκ’ αὐτοὶ πέρασαν κι ἀπ’ τοὺ χουργιό μας. Ἅμα πῆραν χαμπάρ’, ὅτ’ ἀνιβαίν’ ἡ στρατόζμας ἀπ’ τ’Δισκάτα, τὰ χρειάσκαν. Μαζώθκαν ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Στὰ βακούφκα τὰ μαντριά – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

 Ἦμαν μκρὸ κουρίτσ’ κι μὶ λιέει μνιὰ μέρα ἡ μάνναμ’, «Ταχιὰ τοὺ προυΐ ἰδώϊας ἡ μπάμπου ἡ Τσαμουλιόλινα 1870 θὰ πααίν’ μαζὶ μὶ τς θυγατέρις τς τ’Λίνα-Γκισιλούλινα 1915 κι τ’Γιάννου-Γκουτσιουνουθύμνινα 1920 σιακάτ’ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

+Εὐσταθίου Θεσσαλονίκης 1115 +1.9.1193 περίπου ΣΑΠΡΙΚΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ +9 Φεβρουαρίου – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Μigne PG 135,564-584Β Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Εὐσταθίου, μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, λόγος προεισόδιος τῆς ἁγίας Τεσσαρακοστῆς, διορίζων προσευχὴν ἔμφοβον καὶ ἀμνησίκακον.   Β’. … Πέρασε τὴν 8η καὶ τὴν 9η ὁ Φεβρουάριος ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Τ’ἁϊΘυμνιοῦ- Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

‘ΝΚυργιακὴ τς 20 ἀπ’ τοὺν Γινάρ’, γιουρτασάμι τἁϊΘυμνιοῦ. Ἔτσιας ἴλιγάμι στοὺ χουργιό. Θύμνιδις παλιὰ στοὺ χουργιὸ εἶχαν οἱ Ἀλιξάδις κι οἱ Γκουτσιουνάδις. Ὅπους Μιχάλδις εἶχαν μόνου οἱ Μιχαλάδις κι Ἰφστάθδις εἶχαν οἱ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Μακαρισμοὶ Ὁσίου Ἐφραὶμ 28.1.2019 στὴ γιορτή του – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης  

  – Μακάριος εἶναι αὐτός, ποὺ ἔγινε ἐλεύθερος ἐν Κυρίῳ ἀπὸ ὅλα τὰ γήϊνα τοῦ μάταιου τούτου κόσμου καὶ ἀγάπησε μόνο τὸν ἀγαθὸ καὶ εὔσπλαγχνο Θεό. – Μακάριος εἶναι αὐτός, ποὺ καλλιέργησε ...

Διαβάστε Περισσότερα »

25τ΄Γινάρ΄2019 τὰ γκρέγκουρτσα εἶνι καλλίτιρα ἀπ’ τς 153… – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

  Ἅμα ἔφτανι τοὺ χινόπουρου, ἦταν ἡ κιρὸς ἀπ’ ἔφταναν=οὑρίμαζαν κι τὰ γκρέγκουρτσα=ἀγριόγκουρτσα. Γκριγκουρτσιὰ ἴλιγάμι στοὺ χουργιὸ ‘νἄγρια τ’γκουρτσιά. Εἴχαμι κι τς ἥμιρις τς γκουρτσιές. Αὐτὲς ἔφκιαναν γκόρτσα σὰ μκρὰ ἀχλαδούλια κι ...

Διαβάστε Περισσότερα »