Αρχική > Αρχείο Ετικετών: Αρχιμανδρίτης π. Νικηφόρος Μανάδης (σελίδα 4)

Αρχείο Ετικετών: Αρχιμανδρίτης π. Νικηφόρος Μανάδης

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης!!! – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Διαβάζοντας τὰ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ τοῦ στρατηγοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, ὑπαγορευμένα στὸν Γ.Τερτσέτη, θαυμάζεις τὴν ἁπλῆ πίστι του στὸ Θεὸ καὶ τὴν ἀνεξικακία του. Ἦταν προικισμένος μὲ  φυσικὲς ἀρετὲς ἀνθρώπου γεννημένου γιὰ ἀρχιστράτηγος. Ἡ ζήλεια ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Γ’. Τριώδιο-Μεγάλη Σαρακοστή – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Πολλοὶ ἅγιοί μας γεύτηκαν τὸν γλυκὺ καρπὸ τῆς νηστείας. Αὐτοὶ ὡς μάρτυρες αὐτοῦ τοῦ πνευματικοῦ ἀγαθοῦ μᾶς καταθέτουν στὰ ἔργα τους αὐτὴν τὴν ἐμπειρία. Τὴν ἴδια γνωμάτευσι γιὰ τὴ νηστεία καταθέτει καὶ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

145+8 Ἕδρις. Ἀ ρὰ τς γλύτουσι ἡ γκτζιοῦπα! – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Ἀποὺ τὶ μὰ τς γλύτουσι ἡ γκτζιοῦπα; Ἀποὺ ‘νἰπιστράτιψ’ ἀπ’ τς ἀντάρτις α. Ἅμ’ κι πῶς, κὶ τὶ μπόρσι νὰ φκιάσ’ μνιὰ γτζιοῦπα; Ἰὰ πέτα μας ὅλα μὶ ‘νἀράδα. Ἦρθι ἡ Γκισιλούλτς ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Πάηνάμι κάναν κιρὸ στοὺ Μόκρου! – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

«Πῶς τὰ θυμοῦμι, ἀ ρὰ πιδίμ’, ὅλαὐτάϊας ἀφόντας ἦμαν μκρὸ κουρτσούλ’. Εἴχαμι παντριμένις στοὺ χουργιό μας γναῖκις Μουκριότσις. Αὐτὲς ἦταν ἡ Δέσπου τ’Παρδάλ’ 1900, ἀποὺ ἦταν μὶ τοὺν Σταθαντών’ 1899, (αὐτοὶ εἶχαν ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Β’.Τριώδιο/ Μεγάλη Σαρακοστή – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Τὸ μέτρο τῶν σαράντα ἡμερῶν νηστείας, ποὺ εἶχαν ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἠλίας, τὸ ἴδιο κράτησε καὶ ὁ Κύριος στὸ ξεκίνημα τῆς δημόσιας λειτουργίας του. Γιατὶ ὅμως κράτησε τὸ μέτρο τῶν ἀνθρώπων ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ἄει σχουρημένα! –  Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Θυμέτι ἡ μάνναμ’ κι λιέει. «Ἅμα ἔρχουνταν ἡ Τρανὴ ἡ Ἀπουκρηά, πάηναν ὅλ’ οἱ συγγηνίδις τοὺ βράδ’ στς θκοίτς ἀ κι σχουρνιοῦνταν. Ξικινοῦσαν πρῶτα ἀπ’ τοὺ σπίτι τς. Ἔβαζαν μιτάνοια στς Τρανοί, ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Α’. Τριώδιο-Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Εἶναι ἡ πλέον σημαδιακὴ περίοδος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Ξεκινάει τὴν Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου καὶ τελειώνει τὸ Μέγα Σάββατο. Οἱ πρῶτες τρεῖς ἑβδομάδες της εἶναι προπαρασκευαστικές. Εἶναι οἱ Κυριακὲς Τελώνου ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ἡ μάννα τοῦ ἐπιζῶντος ἑνὸς ἐκ τῶν 40 Μαρτύρων ὁσίου Ἐφραὶμ Σύρου – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης  

Οἱ ταλαίπωροι δήμιοι, τῶν Σαράντα Μαρτύρων, προσπάθησαν νὰ ἀνακαλύψουν ἕναν ποὺ ἀνέπνεε ἀκόμη. Ἐπιθυμοῦσαν νὰ τὸν ἀφαιρέσουν ἀπὸ τοὺς ἰσότιμους συναθλητάς του. Ἐλεγχόμενοι ἀπὸ τὸ παράλογο φρόνημά τους σκέφτηκαν νὰ κλέψουν ἕναν ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Κι ὅμως δὲν τὸν δίκασε!!! – Γράφει ο Νικήφόρος Μανάδης

Τὰ πιὸ ἀπίθανα-παράδοξα πράγματα κάμνει ὁ Παντοδύναμος Θεός. Ἔρχεται στὸ σπίτι τοῦ Φαρισαίου, ὅπου φιλεύεται ὁ Χριστὸς καὶ μία νέα γυναῖκα πλένει τὰ πόδια του μὲ ἀκριβὸ μῦρο καὶ μὲ δάκρυα. Τέλος ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Οἱ ραντστές – Γράφει ο Νικήφορος Μανάδης

Ἀντώνιε, διάβασα τὸ ἄρθρο τοῦ Χρίστου Δάλκου περὶ ἀρχαίων «ἀραντίδων» καὶ νεοελληνικῶν «ραν(τ)ίδων». Ρώτησα τὴ μάννα μου ἐπ’ αὐτοῦ καὶ μοῦ ἀφηγήθηκε πῶς ἔφτιαχναν στὸ Μικρόβαλτο τὸ φαγητὸ ποὺ τὄλεγαν «ραντστές-ραντιστές». Μᾶλλον ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ὁ ἄσωτος καὶ ἡ ἐπιστροφή του! – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Λέμε ἐθιμικὰ στὴ ροὴ τοῦ χρόνου, ὅτι εἶναι ἡ ἑβδομάδα του. Μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ ὁλόκληρος ὁ χρόνος ἀσωτεία. Καὶ πόσων ἀνθρώπων νὰ εἶναι ἄσωτη ὁλόκληρη ἡ ζωή. Ἢ νὰ εἶναι καὶ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Τελώνης ἢ Φαρισαῖος; Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Μόνο ἂν εἶμαι δίκαιος, θὰ μὲ ἀκούση ὁ Θεός; Καὶ ἂν θὰ εἶμαι ἁμαρτωλὸς καὶ ἄχρηστος, δὲν θὰ μὲ ἀκούση; Τελικὰ ποιὸν δρόμο ἂν βαδίσουμε θὰ Τὸν συναντήσουμε καὶ θὰ μᾶς ἀκούση; ...

Διαβάστε Περισσότερα »