Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Αρχείο Ετικετών: Αρχιμανδρίτης π. Νικηφόρος Μανάδης (σελίδα 2)

Αρχείο Ετικετών: Αρχιμανδρίτης π. Νικηφόρος Μανάδης

Α’. Ο ΠΙΟ ΕΠΕΙΓΩΝ ΔΙΑΛΟΓΟΣ! -Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα τὶ καθεύδεις… – Γράφει ο π. Νικηφόρος Μανάδης

ΠΟΣΟΙ τίτλοι θὰ ταίριαζαν στὸ κείμενό μας ποὺ ἀκολουθεῖ; Νά, μερικοί. «Ὁ πιὸ δύσκολος διάλογος. Ὁ πιὸ κερδοφόρος διάλογος. Ὁ πιὸ σπάνιος διάλογος. Ὁ πιὸ εἰλικρινὴς ἢ ὁ πιὸ ψεύτικος διάλογος. Ὁ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Γλώσσα Δ΄ – Γράφει ο π. Νικηφόρος Μανάδης

ΣΤΙΣ Παροιμίες ἡ γλῶσσα ἔχει εἰκοσιδύο ἀναφορές. Ἄλλες εἶναι θετικὲς καὶ ἄλλες ἀρνητικές. Μακαρίζεται κατὰ πρῶτον ὁ θνητός, ὁ ὁποῖος βρῆκε σοφία καὶ σύνεσι. Στὸ τέλος δὲ «ἐγκαθίσταται ἐπὶ τῆς γλώσσης του ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Πειρασμὸς μέγας ἡ δολία γλῶσσα – Γράφει ο π. Νικηφόρος Μανάδης

Μὲ κραυγὴ καὶ πόνο ἀπευθύνεται ὁ ψαλμωδὸς παρακαλώντας νὰ γλυτώση. Ἀπὸ τί; Ἀπὸ τὴν δολία γλῶσσα. Καὶ τὶ σημαίνει δολία γλῶσσα; Στὸ ἔγκριτο λεξικὸ Λίντελ-Σκοτ καταγράφονται ἑξῆντα ἕνα οὐσιαστικά, ἐπίθετα, ἐπιρρήματα καὶ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ε’. Ἡ ματαιότης τοῦ Εὐτροπίου… Πατρίκιος, Ὕπατος καὶ … ἡ Αὐτῆς Μεγαλειότης ἡ ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ! – Γράφει ο π. Νικηφόρος Μανάδης

«Αἰχμαλωτίζει πᾶν νόημα- καὶ πᾶσαν εὐκαιρίαν- εἰς ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ» ὁ μέγας κήρυκας τῆς μετανοίας καὶ τῶν ἀληθειῶν τοῦ Εὐαγγελίου Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ἔχει ἐνώπιόν του πτῶμα ἐλεεινὸ καὶ ἐξαίσιο τὸν πρώην ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Σταυροῦ δῶρα Σήμερον! – Γράφει ο π. Νικηφόρος Μανάδης

ΟΛΑ στὴν Ἐκκλησία μας τελοῦνται Σήμερον. Ὅλες οἱ ἀλήθειες εἶναι ἕνα διαρκὲς παρόν. Τὰ πάντα εἶναι ὁλόφρεσκα! Πουθενὰ ναφθαλίνη. Πόσο ὑπέροχο εἶναι αὐτὸ τὸ γεγονός! Ἔτσι θὰ εἶναι καὶ ἡ Εὐλογημένη Βασιλεία. ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Τριώδιο, Συναξάριο Κυριακῆς Τυρινῆς – Γράφει ο π. Νικηφόρος Μανάδης

Τὴν ἴδια μέρα μνημονεύουμε τὴν ἐξορία τοῦ πρωτοπλάστου Ἀδὰμ ἀπὸ τὴν τρυφὴ τοῦ Παραδείσου. Στίχοι: Ὁ κόσμος ἂς συνθρηνήση μαζὶ μὲ τοὺς γενάρχες. Διότι ἔπεσε μὲ τοὺς πεσόντες ἐξ αἰτίας μιᾶς γλυκιᾶς ...

Διαβάστε Περισσότερα »


goumas

Τριώδιο, συναξάριο Κυριακῆς Ἀπόκρεω – Γράφει ο π. Νικηφόρος Μανάδης

Τὴν ἴδια μέρα μνημονεύουμε τὴν Δευτέρα καὶ ἀδέκαστη Παρουσία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.   Στίχοι: Ὅταν καθίσης νὰ κρίνης τὴν γῆ, σὺ ποὺ εἶσαι ὁ Κριτὴς τῶν πάντων, Σὲ παρακαλῶ νὰ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Οἱ μανάρις μας – Γράφει ο π. Νικηφόρος Μανάδης

Ἀ ρὰ πιδίμ’ πααίνου κι ἔρχουμι, κλώθουμι κι γυρνιοῦμι κι οὕλου στοὺ χουργιὸ εἶμι. Κάθουμι κι σκέφτουμι, ἅμα δὲν κοιμοῦμι ὅλ’ τς παλιοί μας. Παίρου μὶ ν’ἀράδα τὰ σπίτχια και στς δγυὸ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Συναξάριο Κυριακῆς Ἀσώτου! – Γράφει ο π. Νικηφόρος Μανάδης

Τὴν ἴδια μέρα μνημονεύουμε τὴν Παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ, τὴν ὁποία οἱ ἅγιοι Πατέρες καθόρισαν ὡς δεύτερη Κυριακὴ στὸ Τριώδιο. Στίχοι: Ὅποιος εἶναι Ἄσωτος, ὅπως κι ἐγώ, ἂς προχωρήση. Διότι εἶναι ὀρθάνοιχτη ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ὄϊ, αὐτοὶ πλοῦν μέρα κι ἀγουράζν νύχτα! – Γράφει ο π. Νικηφόρος Μανάδης

Ἔχου ἰδώϊας στοὺ Μαναστήρ’ τ’ μάνναμ’ κι μὶ λιέει πότι κι πότι κάνα λόγου στρόγγυλου κι τοὺν γράφου. Τὶ μεἶπι λέτι αὐτέσια τς μέρις; «Ἀ ρὰ πιδίμ’, αὐτοὶ πλοῦν μέρα κι ἀγουράζν ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ἡ Γκουβρουνάτσιους – Γράφει ο π. Νικηφόρος Μανάδης

Ἦρθι ἰψὲ τοὺ Σαββατόβραδου στοὺ Μαναστήρ’ ἡ Νικόλας ἡ Ντόμπρους ἀπ’ τοὺ Καϊλιάρ’ κι καθηγητὴς σν Ἰατρικὴ Α.ΠΟΥ.ΘΟΥ. Τοὺν ἀρέζν κι αὐτὸν ἰτοῦτα τὰ χουργιάτκα π’ γράφου μὶ τ’μάνναμ’ ἀ κι τὰ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Η αφίσα της Αγέννητης Ζέβρας!!! – Γράφει ο ἀρχιμ.Νικηφόρος π’’Χρ. Μανάδης, πρωτοσύγκελλος Ἱ.Μ.Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἑορδαίας

ΕΙΔΑ τὶς μέρες αὐτὲς ἕνα ντοκυμανταίρ. Ἔδειχνε πῶς ἕνα κοπάδι Ὕαινες κατασπάραζαν μία ἑτοιμόγεννη Ζέβρα. Ἔτσι κάμνουν πάντα! Ἡ καημένη ἡ Ζέβρα ἦταν γιὰ λύπησι. Ἔχουν τυπικὸ ὅλα τὰ σαρκοφάγα ἀγρίμια, ὅταν ...

Διαβάστε Περισσότερα »