Αρχική > Αρχείο Ετικετών: Αρχιμανδρίτης π. Νικηφόρος Μανάδης (σελίδα 11)

Αρχείο Ετικετών: Αρχιμανδρίτης π. Νικηφόρος Μανάδης

Φάε τράγο… – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Μὴ βιαστῆτε νὰ βγάλετε συμπέρασμα γιὰ τὸ τὶ θέλει νὰ πῆ ὁ τίτλος. Εἶναι λόγος ποὺ εἰπώθηκε κατάμουτρα σὲ ἕναν Ἱερέα μας. Αὐτὸς δὲ ποὺ εἶπε τὸν λόγο μᾶλλον θὰ λέγεται καὶ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Χριστούγεννα ή η έσχατη πτώχεια! – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Ο ΛΟΓΟΣ γιὰ τὴν πτωχεία ἦταν σὲ ὅλους τοὺς καιροὺς ἐπίκαιρος, ἀλλὰ στὸν καιρὸ ποὺ διερχόμαστε παραέγινε. Ἡ κρίσι καὶ οἱ «ἀπάνθρωπα ἄθεσμοι θεσμοί» ἔφτιαξαν τοὺς πλούσιους πλουσιότερους καὶ τοὺς φτωχοὺς φτωχότερους. ...

Διαβάστε Περισσότερα »

«Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος» Ματθαίου – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος» Ματθαίου 1,22-23 Λέγοντας ὁ προφήτης, «ὅτι ἔγινε ὅλο αὐτό», μιλάει ὅσο μπορεῖ καλλίτερα. Ὅπως ἄξιζε στὸ θαῦμα. Διότι: Εἶδε τὸ πέλαγος καὶ τὴν ἄβυσσο τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ. ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ὁ Ἔρανος Ἀγάπης ἑνὸς παιδιοῦ! Εἰς μνήμην Στέλιου! – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Τίποτε δὲν εἶναι τυχαῖο. Τελειώσαμε τὴν πανήγυρι τοῦ ἁϊΝικόλα στὴν Καρδιὰ καὶ ἐπιστρέφουμε μὲ τὸν Θωμᾶ, τὸν ὑπέροχο ψάλτη. Παρακάμψαμε τὴν διαδρομή μας γιὰ νἀφήσουμε καὶ τὸν 80χρονο Τάκη καὶ ἀνερχόμαστε τὴν ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ποιὸ εἶναι τὸ φῶς τῆς ψυχῆς; – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Πόσο δύσκολο εἶναι νὰ πῆς κατὰ πρόσωπο τὸ λάθος καὶ νὰ ὑποδείξης αὐτὸ ποὺ χρειάζεται; Πόση ἀντοχή, ἢ τὶ ἀντίβαρο ζωῆς καὶ ἔργων εἶχαν οἱ ἅγιοί μας, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ κάμνουν ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ἔχ’ ὁ Θεὸς τὴν ἔγνοια τ’ Ξέρ’ τὸ πρόβλημα! – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Μὲ πόσην ἁπλότητα καὶ βεβαιότητα ἔλεγε αὐτὸν τὸν λόγο ἡ  ὑπέροχη κάποτε κυραΛένη! Καὶ τώρα ὑπέροχη εἶναι, ἀλλὰ  ἐγήρασε. (Τώρα ἐγήρασα, λέει καὶ ὁ ἅγιος Σιλουανός). Τὸν ἔλεγε ἰδίως σὲ στεναχώριες καὶ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Τὸ μεγαλείτερο κακό! – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Ἐρευνοῦμε τὸ κακὸ καὶ βρίσκουμε τὸ πρῶτο καὶ μεγαλείτερο. Βρίσκουμε τὴ ρίζα του. Πῶς ξεκίνησε. Τὸ κακὸ δὲν εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ. Ἀπορεῖ ὁ προφήτης λέγοντας. «Πῶς ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Μεγαλυνέσθω Χρυσόστομος – Στὴν ἱερὴ μνήμη του 13 Νοεμβρίου 2018 – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Οὐδὲ μαρτυρίου αἷμα ταύτην δύνασθαι την ἁμαρτίαν (τοῦ σχίσματος) ἐξαλείφειν Ἐὰν θέλουμε νὰ ἀπολαμβάνουμε τὸ Πνεῦμα τὸ ὁποῖο ἔρχεται ἀπὸ τὴν κεφαλή, τότε πρέπει νὰ εἴμαστε ἑνωμένοι μεταξύ μας. Δύο εἶναι οἱ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Κι ὅμως Τὸ ξερὸ θὰ βλαστήση! – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Ἀφοῦ ξεράθηκε, σίγουρα δὲν μπορεῖ νὰ βλαστήση. Κι ἀφοῦ ἔγινε σκόνι, στάχτη, χῶμα, πῶς θὰ ἀναστηθῆ; Ὅπως λέν, ἕνα τέτοιο γεγονὸς δὲν γίνεται μὲ καμμιὰ Κυβέρνησι, οὔτε ἄκρα ἀριστερά, οὔτε βασιλικιά, κι ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ναί, ἀπ’ τὸ χῶμα κι ἀπ’ τὴ στάχτη! – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Προκαλεῖται ὁ λογισμός μας ἀκούγοντας γιὰ ἀνάστασι τῶν σωμάτων τῶν ἀπὸ αἰώνων καὶ τῶν φρέσκων νεκρῶν, τέλος δὲ καὶ τῶν ἑαυτῶν μας! Τριβελίζει μέσα μας σὰν σαράκι τὸ ἐρωτηματικό, ἡ ἀμφισβήτησι, ἡ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ἄφες αὐτήν, ὅτι ἡ ψυχὴ αὐτῆς κατώδυνος… – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

ΚΑΙ πάλι ἀπὸ τὸν προφήτη Ἐλισαῖο ἀντλοῦμε λόγον ὠφελείας. Εἶναι ἡ ὠφέλεια αὐτὴ γιὰ τὴν ὁποία ὁ θεόπνευστος ὁρισμὸς τοῦ ἀποστόλου Παύλου ὁρίζει γιὰ τὸν λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς. «Πᾶσα Γραφὴ θεόπνευστος ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Περισσότεροι εἶναι μαζί μας… – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ὑπέροχης διδασκαλίας, πίστεως καὶ φρονηματισμοῦ εἶναι τὰ ὅσα συνέβησαν ἐπὶ τοῦ προφήτου Ἐλισαίου, μαθητοῦ καὶ διαδόχου τοῦ προφήτου Ἠλία. «Ὁ βασιλιᾶς τῆς Συρίας κίνησε πόλεμο κατὰ τοῦ Ἰσραὴλ καὶ στρατοπέδευσε κάπου ...

Διαβάστε Περισσότερα »