Αρχική > Αρχείο Ετικετών: Αρχιμανδρίτης π. Νικηφόρος Μανάδης

Αρχείο Ετικετών: Αρχιμανδρίτης π. Νικηφόρος Μανάδης

Η αφίσα της Αγέννητης Ζέβρας!!! – Γράφει ο ἀρχιμ.Νικηφόρος π’’Χρ. Μανάδης, πρωτοσύγκελλος Ἱ.Μ.Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἑορδαίας

ΕΙΔΑ τὶς μέρες αὐτὲς ἕνα ντοκυμανταίρ. Ἔδειχνε πῶς ἕνα κοπάδι Ὕαινες κατασπάραζαν μία ἑτοιμόγεννη Ζέβρα. Ἔτσι κάμνουν πάντα! Ἡ καημένη ἡ Ζέβρα ἦταν γιὰ λύπησι. Ἔχουν τυπικὸ ὅλα τὰ σαρκοφάγα ἀγρίμια, ὅταν ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ξανὰ γιὰ τὰ Ἰλιάτσια – Γράφει ο π. Νικηφόρος Μανάδης

Καθὼς μὶ τὄγραψις, μὰ Ἕλλη, εἶπα στ’μάνναμ’ ὅλαὐτάϊας κι ὅσα ἤξιρνι μὶ τἆπι. Τ’σκάρφ’ τν ἀγόραζαν ἀπ’ τς κυρατζῆδις ἀπ’ τρουϋρνοῦσαν τὰ χουργιά μας τοὺ καλουκαίρ’ μὶ τὰ μπλάργια τς φουρτουμένα. Αὐτοὶ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Τὰ σφαχτὰ σν ἁλαταριά – Γράφει ο π. Νικηφόρος Μανάδης

Στοὺ χουργιὸ παλιότιρα ἀπ’ εἶχαν κουπάδγια γίδγια, πρόβατα ἢ γιλάδγια μνιὰ τρανὴ φρουντίδα ἦταν κι τ’ἁλάτζμα. Ἔπριπι τοὺ δίχους ἄλλου τὰ πρόβατα, τὰ γίδγια, τὰ γιλάδγια κι τὰ μπλάργια νὰ τὰ δώσν ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Η ματαιότης… – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ σήμερα λίγα βήματα πρὸ τοῦ νέου ἔτους 2020, (μᾶς ἦρθε κι αὐτό!) δίνουμε καὶ παίρνουμε εὐχές. Εὐχόμαστε ἀσφαλῶς νὰ εἶναι εὐτυχισμένο καὶ χαρούμενο. Νὰ εἶναι καλλίτερο ἀπὸ τὸ ἔτος ποὺ ἔγινε ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Κλαδὶ ἀπ’ ‘ν Κλαδαριά – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Ὅλ’ οἱ χουργιανοί μας π’κρατοῦσαν καμπόσα κιφάλια σφαχτά, τὰ βουσκοῦσαν ὄξου μέχρι νἄπχιανι ἡ κιρός. Οἱ τσιλιγγάδις εἶχαν μαντριὰ σιακάτ’ κι σιακεῖθι κι τἄχαν ὅλουν τοὺ κιρὸ ὄξου. Ἅμα ὅμους γουνάτζι γιρὰ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ἄει, ἔφκιασάμι κι γιαπράκια – Γράφει ο π. Νικηφόρος Μανάδης

Ἀφοῦ εἶν’την ἰδώϊας στοὺ Μαναστήρ’ ἡ μάνναμ’, γιὰ πρώτ’ φουρὰ Χριστούϊννα ἀλάργα ἀπ’ τοὺ σπίτιτς ἀπ’ τοὺ Μκρόβαλτου, τνεἶπα νὰ φκιάσουμι γιαπράκια. Μᾶς ἔδουσι γκαρπουλάχανου ἁρμιὰ κι ἁρμόζμουν ἡ κυρἈνθοῦλα ἀπ’ τοὺν ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Γιατὶ ἦλθε ὁ ἀσώματος καὶ ἄυλος τοῦ Θεοῦ Λόγος; Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

ΓΙΑΥΤΟΝ ΤΟ ΛΟΓΟ ΗΛΘΕ στὴ χώρα μας ὁ ἀσώματος καὶ ἄφθαρτος καὶ ἄυλος Λόγος τοῦ Θεοῦ. Ὄχι πὼς ἦταν μακριά μας προτύτερα. Διότι ἀπὸ κανένα σημεῖο τῆς κτίσεως δὲν ἀπουσιάζει. Ἀλλὰ εὑρισκόμενος ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Οἱ χειρόμυλ’ – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Κώσταμ᾿, τὰ συχαρίκιαμ’ γιὰ τοὺ ἄρθρουσ’ γιὰ τοὺν μπαρμπαΒασίλ’ κι τ’Λένου! Καπακίζου σὰν πχοιὸς νἆνι, ὅπους κι ἡ μπάρμπαΚότσιους. Καλὸν παράδεισουν σὶ ὅλ’.   Ὅπους τοὺ λιέει κι ἡ λέξ’ ἦταν μύλους ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ἡ πραότης δυνατώτερη; – Γράφει ο π. Νικηφόρος Μανάδης

Δὲν στέκει. Τὸ λέει ἡ λογική μας. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι δυνατώτερη ἡ πραότης. Αὐτὴ ποὺ εἶναι ἄνευρη, ποὺ δὲν ἔχει τσαγανὸ καὶ νεῦρο. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ νικήση ἐκεῖνον ποὺ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ἄει τὰ Ἰλιάτσια μας… – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Ἰὰ μὰ Ἕλλη, μαζὶ μὶ τὰ συχαρίκια γιὰ ‘νἰπιτυχίας ἀποὺ εἶχις ἰκεῖ σιακάτ’ ‘κα ‘νἈθήνα μὶ ξανάβαλις στὰ αἵματα νὰ γκριζιαλτστῶ στ’ μάνναμ’ ἀ κι νὰ μὶ πῆ ἀπ’ ‘νἀρχὴ γιὰ τὰ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ἡ Κουλουκθόπτα – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Ἰὰ ρὰ πιδίμ’. Μεἶπι ἡ ‘διρφήμ’ ἡ Πανάϊου, «μὶ λιέι ἡ θκόζμ’ ἡ Ἀντώντς, ἔχουμι ἰκεῖα μνιὰ καλὴ κουλουκύθα. Φκιάσι μὰ μνιὰ Κουλουκθόπτα, τν ἀραθύμσα, νὰ φάμι κι νὰ ψυχουπχιάσουμι. Κι ‘γὼ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Οἱ Πιρατνοί – Γράφει ο Νικηφόρος Μανάδης

Τώραϊας στς 3 Δικιμβρίου, ἅμα τσάκουσαν τὰ κρῦα, ξαναπῆρα τ’μάνναμ’ ἰδώϊα στοὺ Μαναστήρ’ τ’ἉηΚουζμᾶ κι μὶ λιέει ἀποὺ καμνιὰ ἱστουρία χουργιανκιὰ κι τ’γράφου. Στοὺ χουργιό μας Πιρατνοὶ ἴλιγάμι ὅσ’ ἦταν ἀπ’ τν ...

Διαβάστε Περισσότερα »