Αρχική > Αρχείο Ετικετών: ΑΝΚΟ (σελίδα 5)

Αρχείο Ετικετών: ΑΝΚΟ

Υπογραφή συμβάσεων με τους δικαιούχους του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΚΟ

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Στην υπογραφή 30 συμβάσεων με δικαιούχους του προγράμματος LEADER του νομού Κοζάνης και Γρεβενών προχώρησε στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER κος Γρηγόρης Τσιούμαρης ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού συμβουλίου της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας, σε συνέχεια της μετατροπής της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Ε. που αποφασίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 9ης Σεπτεμβρίου 2020, ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση της ΑΝΚΟ- Δελτίο Τύπου

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Η Γενική Συνέλευση της ΑΝΚΟ πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη κατά την οποία αποφασίστηκε η προσαρμογή της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4674/20. Αναλυτικά το Δελτίο ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Πρεμιέρα για την Ηλεκτροκίνηση – “Οροι συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ»

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Από σήμερα, Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020, στις 17.00 το απόγευμα, ενεργοποιείται η πλατφόρμα kinoumeilektrika.ypen.gr, μέσω της οποίας θα υποβάλλονται οι αιτήσεις συμμετοχής στη δράση «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ». Συμμετοχή στο ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ μπορούν να αιτηθούν ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Υπογραφή Πρωτόκολλου Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας & της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ αύριο Τρίτη 25 Αυγούστου

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Τρίτη 25 Αυγούστου 2020, 10:00, κτίριο ΑΝΚΟ, Φον Καραγιάννη 1-3, 3ος όροφος Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ) Α.Ε. αποτελεί, επί σειρά ετών, τον βασικό μηχανισμό υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή από φορείς, εκτός δημόσιου τομέα, ΜΗ-ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ Επενδυτικών Προτάσεων & Αναπτυξιακών Σχεδίων στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβαση

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Σύμφωνα με την απόφαση της υπ” αρ.3/18-3-2020 συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη μεταλιγνιτική εποχή, ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ – 1η Πρόσκληση «Φορέας Αρωγός»»

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στις 7/8 ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πλαίσιο της «Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Ένταξη 17 δράσεων συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Ένταξη 17 δράσεων συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, χρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 4,4 εκ. ευρώ ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Πρόσκληση για εταιρικές σχέσεις καινοτόμου αντίδρασης & ανάκαμψης μεταξύ των ευρωπαικών Περιφερειών – Επιλέξιμη θεματική η ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου σε περιοχές υψηλής έντασης άνθρακα

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θεματικές εταιρικές σχέσεις, οι οποίες θα διαχειριστούν διαπεριφερειακά καινοτόμα έργα με τα οποία θα στηριχθεί η αντίδραση στην πανδημία του κορονοϊού και ...

Διαβάστε Περισσότερα »

ΑΝΚΟ:Σε δημόσια διαβούλευση θέτει η ΕΕ το σχέδιο για τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε στις 23 Ιουλίου δημόσια διαβούλευση καλώντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα («κατευθυντήριες ...

Διαβάστε Περισσότερα »

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» επιδιώκει την ενίσχυση υφιστάμενων και νέων ΜME που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτων και θα προβαίνουν σε ...

Διαβάστε Περισσότερα »

ΕΣΠΑ: Αποτελέσματα ένταξης ενίσχυσης επιχειρήσεων του τομέα αστικών & υπεραστικών συγκοινωνιών

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Δημοσιεύθηκε Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού ...

Διαβάστε Περισσότερα »