Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Εκδηλώσεις > Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Εορδαίας (∆.Ε.Υ.Α.Ε.)

Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Εορδαίας (∆.Ε.Υ.Α.Ε.)

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Εορδαίας (∆.Ε.Υ.Α.Ε.), την Τρίτη 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 και ώρα 11:00 π.µ. για συζήτηση των παρακάτω θέματων:

  1. Έγκριση Ισολογισµού και Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης έτους 2018.
  2. Απολογισµός Εσόδων – Εξόδων χρήσης έτους 2018.
  3. Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Εορδαίας και ∆.Ε.Υ.Α. Εορδαίας για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Μακεδονία» µε τίτλο: «Κατασκευή υποδοµών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (Αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ)».
  4. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Μακεδονία» Αξονα Προτεραιότητας:6 «∆ιαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας πόρων» ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) µε τίτλο «Κατασκευή υποδοµών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (Αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ)».
  5. Εγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών – «Εργων.
  6. Έγκριση Πρακτικών Προµηθειών – Εργασιών – Υπηρεσιών.
  7. Έγκριση γενοµένων δαπανών ∆ΕΥΑΕ.

Μέχρι και την ηµέρα της συνεδρίασης µπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφεί ο της Γραµµατείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου/∆ιεύθυνσης για να ενηµερωθεί τε σχετικά.

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team