Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Κοινωνία > Συνεδριάζει (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom) την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

Συνεδριάζει (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom) την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email
subscribe!

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 1293/8-1-2021 (Β’ 30), καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, την 20 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Υποβολή και συζήτηση επί των Προτάσεων για την Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. – Εισηγητής: Δήμαρχος Μπιτάκης Α.
  2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου, έτους 2021. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
  3. Έγκριση της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ” Τριμήνου οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
  5. Τροποποίηση της αριθ. 337/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΤΕΠΑ. – Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαΐδης Χ.
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου για πολυετή καλλιέργεια. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.
  7. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Βελτίωση οδού πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αμυνταίου». – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κιοσές Π.
  8. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.
  9. Έγκριση της απόφασης ΕΠΖ σχετικά με δεντροφύτευση στην Τ.Κ Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπάντης Ι.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 Χρήστος Γ. Θωμαΐδης

  Σημείωση:

Μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά καλώντας στα τηλέφωνα 2386350109 και 2386350119, ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις xthomaidis@gmail.com και tsakiroglouel@amyntaio.gr, καθώς και στις αρμόδιες διευθύνσεις του Δήμου Αμυνταίου (τηλ. 2386350156, 2386350126, 2386350161)

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου θα μεταδοθεί ζωντανά από την  ιστοσελίδα και το κανάλι του Δήμου Αμυνταίου στο You Tube.

 

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
sidiros
x

Check Also

Διαδικτυακή ομιλία από τον Αστρονομικό Σύλλογο Δυτ. Μακεδονίας με θέμα «Τα θαύματα του ουρανού» την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail Ο Αστρονομικός Σύλλογος Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει αυτήν την Κυριακή στις 18:00 τη διαδικτυακή ομιλία με θέμα : «Τα ...