Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


 

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου την Δευτέρα 29Φεβρουαρίου 2016  και ώρα  18:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου, με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη, τα παρακάτω:

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του Τοπικού Δημοτικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Αμυνταίου »
 2. Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020, με τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου»
 1. Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, με τίτλο «Κατασκευή Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 5.600.000,00 €.
 1. Συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου στο πρόγραμμα INTERREGGREECEFYROM 2014 – 2020, με τίτλο έργου : «LESSWASTEII: Πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, διαχείρισης του ρεύματος των οργανικών αποβλήτων και εφαρμογή της κομποστοποίησης τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο»
 2. Συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου στο πρόγραμμα INTERREGGREECEFYROM 2014 – 2020, με τίτλο έργου : «Τοπικά συστήματα τροφίμων: Βασικός παράγοντας για την προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στις περιοχές του Δήμου Αμυνταίου και Οχρίδας»
 3. Συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου στο πρόγραμμα INTERREGGREECEFYROM 2014 – 2020, με τίτλο έργου : «Διασυνοριακή πρωτοβουλία για τη βιώσιμη, οικολογική, πολιτιστική και οικονομική ευημερία γύρω από λιμναία υδάτινα συστήματα στην Ελλάδα και την ΠΓΔΜ»
 4. Συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου στο πρόγραμμα INTERREGBALKANMED 2014 – 2020 σε συνεργασία με Χ.Α.Ν.Θ. 
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης συμψηφισμού με ΔΕΗ Α.Ε. για τα φωτοβολταϊκά ΕΕΛ Ασπρογείων
 2. Αίτημα για αλλαγή των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής εντός των ορίων του Δήμου Αμυνταίου
 3.  Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΜΕ ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΚΣΚΑΦΕΑ, ΛΕΠΙΔΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «DECIDE» ”, προϋπολογισμού 112.000,00
 4.  Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΜΕ 3 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «DECIDE» ”, προϋπολογισμού 48.920,00
 5.  Υποβολή αίτησης για διόρθωση Εθνικού Κτηματολογίου-Γεωμετρική Μεταβολή έκτασης που αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Αμυνταίου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αμυνταίου για την υπογραφή της αίτησης.
 6.  Υποβολή αίτησης στο Εθνικό Κτηματολόγιο, γεωμετρικής μεταβολής του κτηματολογίου δημοτικών εκτάσεων που θα ενοποιηθούν, για την απόδοση ενιαίου ΚΑΕΚ, για την εκμίσθωση της ενοποιημένης έκτασης από την Εφορεία Αρχαιοτήτων και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αμυνταίου για την υπογραφή της αίτησης.
 7.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση 3ης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών για το έργο «Διανοίξεις-Διαμορφώσεις-Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Αμυνταίου», με προϋπολογισμό 118.000,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ, με ανάδοχο την εταιρεία ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ.
 8.  Εξέταση ένστασης της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ κατά της Ειδικής Διαταγής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αμυνταίου για το έργο «Βελτίωση Αγροτικών Οδών ΤΚ Βαρικού», προϋπολογισμού 615.000,00 €.
 9. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αποκαταστάσεις εξωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Φιλώτα » προϋπολογισμού 12.500,00€.
 10. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων  Δ.Ε. Αμυνταίου» προϋπολογισμού 12.630,00€.
 11. Έγκριση του 2ου – Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διάνοιξη δρόμων και κατασκευή κρασπεδώσεων περιοχής επεκτάσεων Αμυνταίου» προϋπολογισμού 120.000,00€.
 12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου» προϋπολογισμού 6.330.000,00€.
 1. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: “Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κελλης”.
 2. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Ασπρογείων- Σκλήθρου».
 3. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Ανέγερση Β’ Παιδικού Σταθμού Αμυνταίου».
 4. ΄Εγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ – ΣΚΛΗΘΡΟΥ».
 5. Ακύρωση της με αριθμό 450/2015 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον «Καθορισμό δημοτικών κοινόχρηστων χώρων για υπαίθρια διαφήμιση» και την συζήτηση του εκ νέου.
 6. Παράταση εκμίσθωσης λειτουργίας ΑΤΜ από την Τράπεζα Πειραιώς στην Τ.Κ. Νυμφαίου
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των καταστημάτων Νο 5 στις Εργατικές Κατοικίες Ι  και |Νο 1,2,3,4,5,6, στις Εργατικές Κατοικίες ΙΙ της Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου
 8. Αποδοχή παραιτήσεων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου και ορισμό νέων.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την με αριθμό 01/2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού που αφορά την Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την με αριθμό 06/2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Αθλητισμού που αφορά την «Εξουσιοδότηση της Προέδρου για την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης από την Τράπεζα Πειραιώς».
 11. Συνδιοργάνωσημε την ΟΧΕ φιλικών αγώνων της εθνικής ομάδας Νεανίδων U20 .
 12. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.
 13. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

 

 

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
kotzampasis
x

Check Also

Κατέληξε χθες 74χρονος που νοσηλευόταν στο Μποδοσάκειο

Μοίρασε το άρθρο...FacebookTwitteremail Ένας ακόμη νεκρός με κορωνοϊό προστέθηκε χθες στη λίστα. Πρόκειται για  74χρονο ο οποίος νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας, ...