Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Τοπική Επικαιρότητα > Πτολεμαΐδα: Δείτε πως θα εκτελείται η κυκλοφορία των οχημάτων επί της της οδού Παλαιών Πατρών Γερµανού μέχρι την Πέμπτη λόγω εργασιών ΔΕΤΗΠ

Πτολεμαΐδα: Δείτε πως θα εκτελείται η κυκλοφορία των οχημάτων επί της της οδού Παλαιών Πατρών Γερµανού μέχρι την Πέμπτη λόγω εργασιών ΔΕΤΗΠ

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email


Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ 1 του Ν.2696/99 (ΦΕΚ 57,τ.Α) «Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ, όπως τροποποιήθηκε µε Ν. 3542/2007». 2. Την υπ’ αριθµό 5970/19/2401149 από 11/11/2019 αναφορά-πρόταση του Τ.Τ. Εορδαίας. 3. Το υπ” αριθµ. 5903 από 11/11/2019 έγγραφο ∆ΕΤΥΠ ∆ήµου Εορδαίας . Β. Αποβλέποντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού λόγω έκτακτων εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης σε δίκτυο της ∆Ε∆∆ΗΕ,

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ 1ο Α. Τη στένωση της οδού Παλαιών Πατρών Γερµανού έναντι 2 στο ρεύµα κατεύθυνσης από οδό Σουλίου προς την οδό Νοσοκοµείου.

Β. Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται µέσω του εναποµείναντος τµήµατος της οδού.

Γ. ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων κατά τις ώρες από 08.30΄ της Τρίτης (12-11- 2019) έως 08:30΄ της Πέµπτης (14-11-2019).

ΑΡΘΡΟ 2ο Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3542/2007 και το Ν.4313/2014, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήµανση και ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα µε µέριµνα του Τ.Τ. Εορδαίας.

ΑΡΘΡΟ 3ο -Η ισχύς της απόφασης αρχίζει µε την δηµοσίευση της σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και την τοποθέτηση σχετικής σήµανσης.

Ο ∆ιευθυντής Σπυρίδων ∆ΙΟΓΚΑΡΗΣ Αστυνοµικός ∆ιευθυντής

Μοίρασε το άρθρο...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο [email protected]
kotzampasis

Συντάκτης: e-ptolemeos team