Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης προκήρυξε 131 θέσεις εργασίας για την εκτέλεση σωστικών ανασκαφών σε αρχαιολογικούς χώρους

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοίνωσε την πρόσληψη εκατό τριάντα ενός (131) ατόμων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση σωστικών ανασκαφών σε αρχαιολογικούς χώρους, για το χρονικό διάστημα που ορίζει η προκήρυξη.

Η προθεσμία για την υποβολής αιτήσεων αρχίζει σήμερα, Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, και λήγει την Τρίτη, 02 Μαρτίου 2021.

  • ΠΕ Αρχαιολόγων – 25 θέσεις
  • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης – 4 θέσεις
  • ΤΕ Μηχανικών με εξειδίκευση στη σχεδίαση αρχαιολογικών ευρημάτων – 2 θέσεις
  • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών – 100 θέσεις

Αναλυτικά η προκήρυξη