Συμβαίνει τώρα
Αρχική > Ενέργεια > Πρόσκληση Προκαταρκτικής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση Προκαταρκτικής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email
subscribe!

Το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE), προκειμένου να διερευνήσει τη διαθεσιμότητα επιστημονικού́ προσωπικού́ για απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα που υλοποιεί, προσκαλεί απόφοιτους τεχνολογικών/θετικών επιστημών ή/και κατόχους μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπουδών σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, να προβούν σε μία αρχική́ εκδήλωση ενδιαφέροντος να εργαστούν ως επιστημονικό προσωπικό σε ερευνητικά προγράμματα στα παρακάτω αντικείμενα:

  • Βιοοικονομία
  • Υδρογόνο
  • Βιοενέργεια και Βιομάζα
  • Βιοαπόβλητα
  • Αγροτική και Αστική Ανάπτυξη
  • Ανανεώσιμες Πηγές και Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Περιβάλλον

Το αντικείμενο των δυνητικά παρεχόμενων υπηρεσιών περιγράφεται ως εξής:

  • Διαχείριση και τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ή/και εθνικών έργων
  • Συγγραφή προτάσεων ευρωπαϊκών ή/και εθνικών έργων
  • Ενεργειακές, περιβαλλοντικές και οικονομοτεχνικές μελέτες

Η προηγούμενη ενασχόληση με ευρωπαϊκά έργα, ιδιαίτερα Horizon2020 και Interreg, είναι επιθυμητή.

Ο Διδακτορικός τίτλος σπουδών είναι επιθυμητός.

Απαιτούμενο προσόν αποτελεί η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο.

 

Η παρούσα προκαταρκτική́ εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν υποκαθιστά́ την υποψηφιότητα των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο προκήρυξης ή προκηρύξεων που θα ακολουθήσουν, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και δε δεσμεύει σε καμία περίπτωση το CluBE, ούτε το άτομο που εκδηλώνει το ενδιαφέρον του (της).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, αποστέλλοντας σχετικό́ e-mail στη διεύθυνση info@clube.gr, μέχρι τις 12/03/2021, επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό́ σημείωμα, κατά προτίμηση σε μορφή Europass.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μόνο ηλεκτρονικά́ μέσω αποστολής e-mail στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

 

Κοινοποίησε το....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Print this page
Print
Email this to someone
email

Στείλε μας Φωτογραφίες, Μηνύματα και Καταγγελίες στο ptolemeos@e-ptolemeos.gr
sidiros
x

Check Also

ΔΤ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – Σε κατάσταση ομηρίας το Δίκτυο Μεταφοράς ΗΕ 

Κοινοποίησε το....FacebookTwitterPrintemail -Σε κατάσταση ομηρίας το Δίκτυο Μεταφοράς ΗΕ -Αναπόφευκτο ένα νέο black out σε Πελοπόννησο και όχι μόνο (Κρήτη)  ...